Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін" (28.03.2018 року)

 

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін»

програма конференції


 

І ПЛЕНАРНА СЕСІЯ
«ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

 • Гончаренко Наталія Миколаївна

  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Державного стандарту початкової школи / Гончаренко Наталія Миколаївна, завідувач сектору відділу по роботі із закладами післядипломної педагогічної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат психологічних наук.

  Завантажити
 • Сорочан Тамара Михайлівна

  Результати роботи робочої групи по підготовці законопроекту «Про післядипломну педагогічну освіту» / Сорочан Тамара Михайлівна, директор ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

  Завантажити
 • Сидоренко Вікторія Вікторівна

  Віртуальна кафедра андрагогіки ЦІППО як альтернативна модель професійного розвитку педагога Нової української школи / Сидоренко Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри філософії і осовіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

  Завантажити

 

ІІ ПЛЕНАРНА СЕСІЯ
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН»

 • Варецька Олена Миколаївна

  Професійний розвиток вчителів початкової школи в умовах упровадження концепції Нової української школи» / Варецька Олена Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, доктор педагогічних наук, доцент.

  Завантажити
 • Оліфіра Лариса Миколаївна

  Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою організації освітнього процесу: відповідь на виклики сучасності / Оліфіра Лариса Миколаївна, заступник директора ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

  Завантажити
 • Прокопов Сергій Васильович

  Трансформація сучасних форм та методів навчання у вищій і післядипломній освіті / Прокопов Сергій Васильович, старший науковий співробітник відділу модернізації вищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат технічних наук, доцент.

  Завантажити

 

ІІІ ПЛЕНАРНА СЕСІЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: ОРІЄНТИРИ ЗМІН»

 • Клокар Наталія Іванівна

  Програма розвитку закладу післядипломної педагогічної освіти як стратегія його інноваційного поступу / Клокар Наталія Іванівна, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

  Завантажити
 • Чернікова Людмила Антонівна

  Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителів в сучасних умовах реформування післядипломної освіти / Чернікова Людмила Антонівна, проректор з навчально-методичної роботи КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.

  Завантажити
 • Касьян Сергій Петрович

  Тенденції розвитку післядипломної освіти в умовах глобальної інформатизації / Касьян Сергій Петрович, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук.

  Завантажити
 • Гущина Наталія Іванівна

  Проектна технологія розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів початкових класів / Гущина Наталія Іванівна, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

  Завантажити