Завдання відділу

Навчальний відділ – основний організаційний і навчальний структурний підрозділ Білоцерківського інституту непервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Основні завдання навчального відділу:

  • забезпечення організації навчального процесу курсів підвищення кваліфікації;
  • сумісно з кафедрами постійне удосконалення навчальних планів та програм на підставі впровадження педагогічних інновацій;
  • удосконалення навчально-організаційного процесу;
  • контроль за виконанням НТП та організацією навчально-виховного процесу;
  • організація підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників за кошти фізичних та юридичних осіб;
  • розширення та підвищення ефективності позабюджетної діяльності.