Завдання відділу

Навчальний відділ – структурний підрозділ БІНПО, який забезпечує та реалізує освітні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, координацію діяльності підрозділів з питань організації освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації.

Навчальний відділ у своїй діяльності керується такими нормативно-правовими документами, як Закон України «Про освіту», Закон України «Про професійно-технічну освіту», постановами Кабміну України, наказами МОН України та президії НАПН України, наказами та розпорядженнями адміністрації, Положенням про організацію освітнього процесу у БІНПО.

Робота навчального відділу проводиться відповідно до завдань і плану, що розробляється на поточний рік.

Основні завдання й напрями діяльності:

  • планування, організація і контроль освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації БІНПО;
  • організація проведення та аналіз результатів моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації;
  • складання і подання статистичної звітності з обліку чисельності і руху контингенту слухачів;
  • забезпечення щомісячного виконання плану комплектування за категоріями підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом використання різних форм навчання на держбюджетній основі та за кошти фізичних та юридичних осіб;
  • сумісно з кафедрами постійне удосконалення навчальних планів та програм на підставі впровадження педагогічних інновацій;
  • контроль за виконанням навчально-тематичних планів всіх категорій підвищення кваліфікації;
  • розширення та підвищення ефективності позабюджетної діяльності, підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, центрів перепідготовки робітників на виробництві за кошти фізичних та юридичних осіб;
  • забезпечення діловодства навчального відділу відповідно до затвердженої номенклатури справ.