Завдання відділу

Відділ сучасних  технологій виробництва є структурним підрозділом Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Основні завдання відділу:

1.Виявлення, систематизація та поширення перспективного досвіду педагогічних працівників закладів професійної освіти.

2.Надання  допомоги слухачам курсів підвищення кваліфікації у розвитку їх професійної компетентності.

3.Систематизація та розширення банку інформації щодо новітніх  технологій виробництва за професійними напрямами на паперових та електронних носіях.

4.Консультативна робота з викладачами і слухачами Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти щодо впровадження в освітній  процес педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних  та новітніх виробничих технологій.

5. Співпраця з  науково – методичними центрами професійно – технічної освіти,  професійно – технічними навчальними закладами  України  по виявленню передового педагогічного досвіду та його поширенню в практику роботи навчальних закладів.