Завдання відділу

Відділ сучасних  технологій виробництва є структурним підрозділом Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Відділ забезпечує:

1. Вивчення та систематизацію освітніх інновацій,  сучасних педагогічних та новітніх виробничих технологій з метою використання їх у навчально-виховному  процесі закладів професійної освіти;

2. Створення банку інноваційних педагогічних та новітніх виробничих технологій та кращих освітніх практик  працівників закладів професійної (професійно – технічної) освіти;

3. Надання  методичної, організаційної, консультаційної допомоги по впровадженню освітніх інновацій, перспективного педагогічного досвіду педагогічним працівникам професійно – технічних навчальних закладів;

5.  Презентацію  новітніх педагогічних та виробничих технологій серед слухачів курсів підвищення кваліфікації через різноманітні види, форми та інноваційні моделі підвищення кваліфікації;

6. Підготовку та розміщення на сайті Інституту інформації  про новітні виробничі та  інноваційні освітні технології;

7. Співпрацю з науково - методичними центрами професійно – технічної освіти, професійно – технічними навчальними закладами України по виявленню кращого педагогічного досвіду та його поширенню в практику роботи навчальних закладів.