НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053 ; тел. (044) 484-10-96,ф. 481-38-00
E-mail: rector@umo.edu.ua     Код ЄДРПОУ 35830447

  

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

до аспірантури та докторантури
на 2019-2020 р.р.

 

Прийом здійснюється за галузями знань та спеціальностями:

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Спеціалізація

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Теорія та методика управління освітою

 

Теорія та методика професійної освіти

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

 

Педагогічна та вікова психологія

Організаційна психологія

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Механізми державного управління

 

Перелік документів, що подають вступники до аспірантури

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора університету наступні документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціалізації;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086;
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • фотокартку 3х4;
 • копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • папку для зберігання особової справи.
 • Паспорт та диплом  про  вищу  освіту  подаються  вступником особисто.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

 • розгорнутий план-проспект дисертації на здобуття наукового  ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація);
 • копія  диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття  відповідної  освіти  за  кордоном  -  копія нострифікованого диплома).
 • Диплом про присудження  наукового ступеня  кандидата  наук подається вступником особисто.

Вступні іспити до аспірантури – з 10 червня 2019 року.

Контакти:
м. Київ, 04053,  вул. Січових Стрільців, 52-а,  каб. 403.
Зав.аспірантурою Ануфрієва Оксана Леонідівна
asp_bingo@ukr.net
Телефон для довідок:  (044) 481-38-18