Кафедра менеджменту освіти та права

КАФЕДРА
 менеджменту освіти та права

вітає вас на своїй сторінці та запрошує до творчої плідної співпраці!

04053  м. Київ,  вул. Cічових стрільців (Артема), 52-а, ІІІ корпус
Їхати:
від  станцій метро "Лук'янівська", "Хрещатик", "Майдан Незалежності" тролейбусами  №№ 16, 18 до зупинки «вул. Полтавська»
Приєднуйтесь  до нашої Сторінки «Кафедра менеджменту освіти та права » за адресою fb.me/PAMOUMO

Кафедра менеджменту освіти та права є структурним підрозділом Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Завідувач кафедри – Зоя Вікторівна Рябова,  доктор педагогічних наук, професор

Кафедра має високий  якісний склад науково-педагогічних працівників: 4 доктори наук, професори,  8 кандидатів наук, доценти, 3 старші викладачі.

Кафедра проводить підвищення кваліфікації директорів (заступників директорів) закладів загальної середньої та дошкільної освіти, ДЮСШ, керівних та викладацьких кадрів системи фахової  передвищої  освіти, керівників місцевих органів управління освітою (державні службовці і працівники органів місцевого самоврядування).

Особливістю роботи кафедри є підвищення кваліфікації державних службовців. 

Стратегія діяльності кафедри, що базується на багаторічному досвіді навчальної й наукової роботи науково-педагогічних працівників,  полягає у розробці теоретичних засад управління освітою, розвитку менеджменту освіти як складової науки управління, професіоналізму керівних кадрів галузі у системі післядипломної педагогічної освіти, а також у прогнозуванні й задоволенні професійних потреб здобувачів освіти.

Сучасна система підтримки і підготовки управлінців нової формації.
Новий зміст. Альтернативні моделі професійного розвитку.
Нові перспективи для наших слухачів і студентів.
Якість навчання. Якість управління. Якість життя.

 

Ключові цінності кафедри

Професіоналізм

Ми усвідомлюємо важливість і необхідність постійного професійного розвитку науково-педагогічних працівників кафедри, компетентностей особистості ХХІ ст., що є запорукою забезпечення якості освітнього процесу.

Креативність

Ми прагнемо реалізувати свій творчий потенціал у навчальному процесі й науковому пошуку і створюємо умови для  формування й розкриття інноваційної здатності слухачів та магістрів.

Відповідальність

Ми відчуваємо свою відповідальність за результати освітньої діяльності, впровадження інноваційних освітніх, сучасних інформаційних та цифрових технологій, що сприяє забезпеченню якості організації та змісту освітнього процесу, надає йому сучасного звучання.

Демократизм

Повага до особистості, її прав і свобод, врахування запитів й інтересів здобувачів освіти, толерантність у стосунках, партнерська взаємодія – демократичні цінності нашого колективу.

  

МЕТА І ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

Мета кафедри:

 • Сучасна система підготовки управлінців нової формації та підвищення кваліфікації  керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів на рівні міжнародних та європейських стандартів, здатних ефективно управляти та діяти в сучасних умовах, бути лідерами у професійному та громадському житті;
 • наукове та навчально-методичне забезпечення підвищення кваліфікації керівних, педагогічних працівників навчальних закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти;
 • новий зміст та альтернативні моделі професійного розвитку;
 • ефективна організація і висока якість освітнього і науково-дослідницького процесу;
 • дотримання ключових цінностей: професіоналізму, відповідальності, креативності, інноваційності.
 • нові перспективи для наших слухачів і студентів.
 • науково-методична підтримка впровадження Концепції "Нова українська школа"

Завдання кафедри:

 • підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з глибокими професійними знаннями і високою загальною культурою, затребуваними на ринку праці;
 • задоволення потреб споживачів освітніх послуг в інтелектуальному, духовному, науковому, професійному розвитку;
 • забезпечення належних  умов для навчання і підвищення кваліфікації магістрів і слухачів;
 • сприяння розвитку наукової думки у сфері державного управління освітою, у сфері дошкільної, загальної середньої, професійної, позашкільної освіти, поширення науково-практичних знань;
 •  організація і проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з впровадженням результатів в практичну діяльність і освітній процес;
 • забезпечення високого професійного рівня адміністративного і професорсько-викладацького складу кафедри;
 • міжнародне співробітництво та партнерство з закладами освіти, організаціями, установами, підприємствами зарубіжних країн, участь в академічній мобільності, міжнародних проектах та програмах.