АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

02 квітня 2021 року в форматі онлайн відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», якапроводиться за ініціативи кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та його завідувача доктора педагогічних наук, професора Василя Ковальчука. Учасників конференції привітала кандидат педагогічних наук, доцент, Галина Кузнецова, перший проректор університету.

Співорганізатором конференції виступила також і кафедра професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, що у повному складі взяла участь. Із змістовною доповіддю «Вектор розвитку освітньо-професійних потреб педагогічних працівників системи професійної (професійно-технічної) освіти» на пленарному засіданні виступила завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва.

У центрі уваги майже 350 учасників конференції – розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій.

На пленарному засіданні було представлено 18 доповідей, де серед інших розглянутих проблем: реалізація сучасних моделей розвитку педагогічної майстерності здобувачів вищої освіти; науково-методична компетентність педагога в умовах пандемії та діджиталізації: світовий досвід та українські реалії; сучасні орієнтири інтернаціоналізації вищої освіти; удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку та інші.

Науково-практична конференція сприяла окресленню стану проблем і розвитку подальших перспектив в контексті тематики «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій».