ФАХОВИЙ СЕМІНАР «МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

ФАХОВИЙ СЕМІНАР «МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

Під головуванням заступника завідувача кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидата педагогічних наук Махині Тетяни Анатоліївни 9 червня 2021 року відбувся фаховий семінар із попередньої експертизи дисертації здобувачки наукового ступеня доктора філософії Зварич Ганни Володимирівни на тему: «Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки». Науковий керівник - Сіданіч Ірини Леонідівни.

До роботи у семінарі долучилися, окрім членів кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти: професор Тимошко Ганна Миколаївна, професор Гладуш Віктор Антонович, доцент Приходькіна Наталя Олексіївна, старший науковий співробітник Висоцька Алла Михайлівна, доцент Дубовський Сергій Олександрович, доцент Грищук Дмитро Геннадійович;

науковці університету – професор Сидоренко Вікторія Вікторівна, професор Рябова Зоя Вікторівна, доцент Рожнова Тетяна Євгенівна, доцент Ануфрієва Оксана Леонідівна.

рецензенти - професор Гладуш Віктор Антонович, доцент Махиня Тетяна Анатоліївна.

Рецензенти надали позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Ганни Володимирівни Зварич, відзначивши, що дане дисертаційне дослідження є завершеною, цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка має наукову новизну, теоретичне та практичне значення, відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) і може бути рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 011 «Освітні педагогічні науки» за спеціальністю «Теорія і методика управління освітою».

За змістом дослідження учасниками семінару було поставлено ряд питань, на які здобувачка надала вичерпні відповіді.

За процедурою проведення семінару слово надавалося також науковому керівнику, доктору педагогічних наук Сіданіч Ірині Леонідівні, яка подякувала всім присутніх за детальний, зацікавлений розгляд роботи та надала характеристику здобувачці наукового ступеня доктора філософії, відзначивши, що вона проявила наполегливість, самостійність та послідовність у ході розв’язання завдань дослідження. Погляд Ганни Володимирівни на проблему дослідження характеризується сміливістю, гострим відчуттям наявних проблем та запровадженням нетрадиційних підходів.

За результатами проведеного семінару одноголосно було прийнято рішення, що дисертаційне дослідження Зварич Ганни Володимирівни на тему: «Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти» за всіма критеріями відповідає вимогам до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії та може бути рекомендоване її до захисту у разовій спеціалізованій вченій раді

Отож, вітаємо здобувачку та її наукового керівника з успішною попередньою експертизою дисертації та бажаємо успіхів при захисті у разовій спеціалізованій вченій раді