ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ – ШЛЯХ МОДЕРНІЗАЦІЇ  РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ – ШЛЯХ МОДЕРНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

02 квітня 2021 року відбулася у форматі онлайн Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України». Конференцію було проведено в рамках програми Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2021», яка є за своїм фаховим і науковим рівнем, змістовністю ділової програми з найбільш актуальних і важливих питань галузі освіти, найбільш рейтинговою та широкомасштабною в Україні.

На пленарному засіданні виступила із доповіддю завідувач кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Сергеєва Л.М.

Серед доповідачів: Сафонов Ю.М. ‑ заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», д.е.н., професор; Шумік І.В. ‑ Генеральний директор директорату професійної освіти МОН України; Щербак О.І. ‑ директор КППК імені Антона Макаренка, д.п.н., доцент, член-кореспондент НАПН України; Ковкрак Ю.В. ‑ державний експерт експертної групи з питань професійного розвитку Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Тарасюк І.В. ‑ заступник директора з навчальної роботи ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій», к.п.н., а також наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівці методичних установ, педагоги закладів освіти, студентська молодь.

Розглянуто питання застосування змішаного навчання в освіті, формування цифрової компетентності педагога, використання інтерактивних методів у професійній освіті та навчанні, підготовка здобувачів освіти за дуальною формою навчання, використання зарубіжного досвіду в розвитку системи соціального партнерства в професійній освіті та навчанні.