На кафедрі державної служби та менеджменту освіти розпочала роботу експертна комісія

На кафедрі державної служби та менеджменту освіти розпочала роботу експертна комісія

18 квітня 2017 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної експертизи» від 11.04.2017 № 594-А на кафедрі державної служби та менеджменту освіти, з метою проведення первинної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба» у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», розпочала свою роботу експертна комісія у складі:

Володимира Григоровича Бульби, декана факультету підготовки магістрів державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктора наук з державного управління, професора

Ольги Мстиславівни Руденко – професора кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету, доктора наук з державного управління, професора.

Робота експертів розпочалася із зустрічі з першим проректором-проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Миколою Олексійовичем Кириченком  та директором ЦІППО Тамарою Михайлівною Сорочан, знайомством із членами кафедри ДСМО.

У ході проведення експертизи комісія ознайомилась із установчою документацією ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», нормативно-правовим, науково-методичним забезпеченням та робочими матеріалами діяльності магістратури.