Науково-педагогічні працівники та аспіранти ДЗВО УМО долучились до вебінару Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «PhD — 01 Освіта/Педагогіка. Виклики та перспективи»

Науково-педагогічні працівники та аспіранти ДЗВО УМО долучились до вебінару Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «PhD — 01 Освіта/Педагогіка. Виклики та перспективи»

15 червня 2021 року науково-педагогічні працівники та аспіранти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України долучились до вебінару Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «PhD  01 Освіта/Педагогіка. Виклики та перспективи» для представників галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Досвідом підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 Освіта/Педагогіка поділилась Жанна Таланова, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні (проєкт ЄС). Пані Жанна на прикладі ОНП «Політика і лідерство у вищій освіті» Інституту вищої освіти України охарактеризувала особливості, на які необхідно звернути увагу при підготовці до акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.

Андрощук Ірина, доктор педагогічних наук, Хмельницький національний університет, член ГЕР по 01 «Педагогіка» сфокусувала увагу на формуванні напрямів наукових досліджень аспірантів із педагогічних спеціальностей.

Дмитро Лобода, асистент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного зупинився на непересічній ролі здобувачів вищої освіти (третього освітньо-наукового рівня доктора філософії у системі забезпечення якості за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка. і на обов’язковому долученні їх до моніторингу (опитувань).

Андрій Бутенко, заступник голови НАЗЯВО, приділив увагу основним етапам захисту дисертації для здобуття ступеня доктора філософії.

Наталія Авшенюк, доктор педагогічних наук член НАЗЯВО зупинилась на питаннях створення разових рад із педагогічних спеціальностей: виклики і рішення; функціях рецензентів та опонентів.

А також Денискіна Ганна, керівник відділу акредитації освітніх програм НАЗЯВО, наголосила на типових помилках, які експертні групи виявляють в освітньо-наукових програмах ЗВО.

Організатори вебінару відповіли на численні запитання слухачів і надали корисні поради щодо успішної акредитації освітньо-наукових програм.

Аудиторія вебінару – науковці, освітяни зі всієї України. Дякуємо НАЗЯВО за цікавий, продуктивний і корисний вебінар.