СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Управління персоналом та економіка праці» і «Менеджмент організацій і адміністрування» УСПІШНО ПРОЙШЛИ АКРЕДИТАЦІЮ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Управління персоналом та економіка праці» і «Менеджмент організацій і адміністрування» УСПІШНО ПРОЙШЛИ АКРЕДИТАЦІЮ

Випускова кафедра економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» завершила процедуру проходження акредитації спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» другого (магістерського) рівня.

Акредитаційною комісією України від 26 квітня 2017 року, протокол № 125, прийнято позитивне рішення щодо чергової акредитації спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності».