В УМО РОЗПОЧАТО ПІДГОТОВКУ ОСВІТНІХ ЕКСПЕРТІВ З ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ

В УМО РОЗПОЧАТО ПІДГОТОВКУ ОСВІТНІХ ЕКСПЕРТІВ З ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ

14 червня 2021 року Управління Державної служби якості освіти у Київській області спільно з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України розпочали навчання освітніх експертів за програмою «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти».

Програма навчання передбачає теоретичну та практичну підготовку за п’ятьма модулями:

  1. Система забезпечення якості освіти в Україні;
  2. Інституційний аудит як комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗЗСО;
  3. Напрями оцінювання та самооцінювання якості освітньої діяльності;
  4. Методичний супровід та розвиток професійної компетентності освітнього експерта;
  5. Діагностико-аналітичний.

Слухачів курсів привітали проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Наталія Петрівна Муранова, директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Жанна Жоржівна Осипенко та т.в.о. начальника управління Державної служби якості освіти у Київській області, кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Владиславівна Алексєєнко-Лемовська.

Проведення лекційних та практичних занять, тематичних дискусій, майстер-класів, тренінгів, круглих столів здійснюватиметься за участі професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Серед них: Алейнікова О.В., доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування; Безнос О.А., начальник відділу моніторингу якості вищої освіти; Бурлаєнко Т.І.,доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, кандидат педагогічних наук; Дубініна О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту; Лушин П.В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології та особистісного розвитку; Оліфіра Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи ЦІПО.

До викладання також будуть долучені Волярська О.С., професор кафедри педагогіки, психології і туризму Національного лінгвістичного університету, доктор педагогічних наук, доцент; Довгань А.І., завідувач кафедри природничо-математичної освіти та технологій Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат географічних наук, доцент); Засєкіна Т.М., заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Часнікова І.В., доцент кафедри природничо-математичної освіти та технологій Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент.