відбулося планове засідання Вченої ради Університету

відбулося планове засідання Вченої ради Університету

16 квітня 2021 року під головуванням ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» член-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії М.О. Кириченка, відбулося планове засідання Вченої ради Університету. 

За вагомий внесок у розвиток науки і освіти, плідну наукову діяльність, високий професіоналізм медаллю НАПН України «Григорій Сковорода» нагороджено професора кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «УМО» Петренко Ларису Михайлівну та професора кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО ДЗВО «УМО» Ляхоцьку Ларису Леонідівну.

За результатами участі в конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи в 2020 році науково-педагогічним працівникам Університету вручені дипломи та сертифікати.

Вченою радою рекомендовано до присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» М.О. Кириченка, обрано претендентів на посади науково-педагогічних працівників Університету.

Розглянуто результати забезпечення якості освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2020-2021 навчальному році, стан організації та науково-методичної діяльності в умовах децентралізації.

Обговорено підготовку до вступної кампанії у 2021 році в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології і Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.