У БІНПО ВІДБУЛАСЯ НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ІЗ СТУДЕНТАМИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» НА ТЕМУ: «ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОЇ ПРАКТИКИ»

02.04.2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася настановча конференція зі студентами заочної форми навчання освітнього ступеня…

Підготовка до акредитації PhD програм

Завідувачка аспірантури та докторантури, доцент Оксана Ануфрієва; директорка Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доцент Тетяна Рожнова; гарант ОНП, професор Олена Алейнікова; директорка ННЦ…

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

2 квітня 2021 року на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України в режимі веб конференції за допомогою програмного засобу BigBlueButton відбувся ІІI Науково-практичний семінару із міжнародною…

Нові аспекти акредитації PhD програм

3 квітня 2021 року науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на чолі з ректоратом стали учасниками on-line зустрічі «Акредитація PhD програм». Організатори: Сумський…

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

02 квітня 2021 року в форматі онлайн відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», якапроводиться за…

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ – ШЛЯХ МОДЕРНІЗАЦІЇ  РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

02 квітня 2021 року відбулася у форматі онлайн Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України». Конференцію було проведено в рамках…

БІНПО ВІТАЄ З ОТРИМАННЯМ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВОРИ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУ

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти вітає авторів і авторські колективи з отриманням авторських прав на літературні твори наукового характеру. Авторське право на твори наукового характеру…

БІНПО ЗДОБУВ ПЕРЕМОГУ В ТЕНДЕРАХ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У березні 2021 року Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України брав участь в конкурентному відборі з підвищення кваліфікації на базі підприємств. За результатами…