Освітньо-професійні / наукові програми та навчальні плани підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Кафедра психології та особистісного розвитку

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми 

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

 

Кафедра педагогіки, адміністрування і соціальної роботи

Пропозиції та зауваження до освітньо-наукової програми

Результати опитування щодо пропозицій та зауважень до освітньо-наукової програми

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-наукової програми

         

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми