RECEIPT FOR PAYING CERTIFICATES / IMPROVEMENT QUALIFICATION (FOR PHYSICAL  AND JURIDICIAL PERSONS)

 

Квитанція для оплати свідоцтва

Квитанція

на оплату

Одержувач – Державний вищий навчальний заклад

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, вул. Січових стрільців, 52-А

р/рахунок: 31254254118507

ДКСУ у м. Києві   МФО 820172   код ЄДРПО 35830447

Прізвище, ім'я, по-батькові, адреса платника, телефон:

 

          Вид платежу – за курси підвищення кваліфікації   Код 25010100

Сума платежу                   грн.

Підпис платника

 

Квитанція для оплати курсів підвищення кваліфікації (для фізичних і юридичних осіб)

Квитанція

на оплату

Одержувач – Державний вищий навчальний заклад

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, вул. Січових стрільців, 52-А

р/рахунок: 31254254118507

ДКСУ у м. Києві   МФО 820172   код ЄДРПО 35830447

Прізвище, ім'я, по-батькові, адреса платника, телефон:

 

          Вид платежу – за свідоцтва  Код 25010100

Сума платежу                   грн.

Підпис платника