УМО НАПН України

Агроосвіта

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ

Методичний порадник

Головна

Зміст

Рекомендована література

Примітки

Укладачі

 

ЗМІСТ

 

 

ПЕРЕДМОВА    

 

РОЗДІЛ 1.   ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (автор: Т. М. Сорочан) 

 

1. Технопарк (Research Park) – модель розвитку та впровадження інноваційних ідей 

1.1. Загальна характеристика поняття  

1.2. Історія технопарків

1.3. Класифікація технопарків 

1.4. Структура технопарку   

1.5. Технопарки в Україні  

1.6. Діяльність технопарку

1.7. Технопарк для освітян

Практичні завдання до теми 1 

 

2. Технологія науково-методичного супроводу (НМС)

2.1. Поняття науково-методичного супроводу  

2.2. Характеристика технології науково-методичного супроводу

2.3. Інтерактивні методики науково-методичного супроводу  

2.4. Методичний продукт

Практичні завдання до теми 2 

 

3. Проекти професійного розвитку   

3.1. Проект професійного розвитку як розвивальне середовище  

3.2. Сутність методу проектів  

3.3. Особливості управління проектами професійного розвитку 

3.4. Проект професійного розвитку у практиці післядипломної педагогічної освіти 

3.5. Особливості освітнього процесу у проектах професійного розвитку

3.6. Особливості запровадження проектів професійного розвитку в практику післядипломної педагогічної освіти

Практичні завдання до теми 3

 

4. Взаємодія у професійних мережах  

4.1. Умови взаємодії у професійних мережах та коло партнерів  

4.2. Можливості створення мережевої взаємодії  

4.3. Теоретичні основи мережевої взаємодії  

4.4. Характеристика взаємодії в мережах

4.5. Види мереж

4.6. Мережева взаємодія як технологія професійного розвитку педагогів у системі післядипломної освіти

Практичні завдання до теми 4

 

 

5. Організація, яка навчається

5.1. Міжнародний контекст поняття  

5.2. Теоретичні засади «Організації, яка навчається»  

5.3. Технологія «Організація, яка навчається»   

5.4. Способи реалізації технології  

5.5. Умови використання технології  

5.6. Ознаки «Організації, яка навчається»

Практичні завдання до теми 5

 

6. Опорний конспект

6.1. Витоки технології

6.2. Сутність та особливості використання технології 

Практичні завдання до теми 6

 

Рекомендована література до розділу 1 

 

 

РОЗДІЛ 2.   ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ДОРОСЛОГО (автор: М. І. Скрипник)

 

1.  Концептуалізація інтерактивних технологій післядипломного навчання  

1.1. Стан вивчення проблеми інтерактивних технологій навчання

1.2. Наука про навчання дорослих у вимірах інтерактивності  

1.3. Інтерактивні технології післядипломного навчання у контексті основних типів наукової раціональності

1.3.1. Символічний інтеракціонізм – основа інтерактивних технологій навчання

1.3.2. Ідеї гуманістичної психології для інтерактивних технологій навчання 

1.3.3. Дослідження М. Бахтіна для розроблення теорії інтерактивних технологій  

1.3.4. Інтерактивність навчання в умовах постнекласичного типу раціональності

1.3.5. Поняття «інтерактивні технології післядипломного навчання»  

1.3.6. Інтерактивна вправа

1.3.7. Інтерактивний прийом навчання (інтерактивна техніка)  

Практичні завдання до теми 1 

 

2. Елементи інтерактивної технології в активних методах навчання дорослих

Практичні завдання до теми 2

 

3. Дорослий як суб’єкт післядипломного інтерактивного навчання

3.1. Самокерованість навчання дорослого 

3.2. Проектування віртуального освітнього простору для інтелектуального розвитку дорослого

3.3. Пізнавальна діяльність педагога як дорослого учня

Практичні завдання до теми 3

 

Рекомендована література до розділу 2 

 

 

РОЗДІЛ 3.   ПРИКЛАДИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ ПЕДАГОГІВ

 

1.Воркшоп (автор: Я.Л.Катюк)

1.1. Поняття «воркшоп»

1.2. Практичні рекомендації для проведення воркшопу 

1.3. Планування воркшопу   

1.4. Психофізіологічні чинники динамічного навчання і теорія «семи інтелектів»   

1.5. Рекомендації андрагогу

1.6. Схема планування воркшопу

1.7. Навчальні методики воркшопу

1.8. Комунікація під час воркшопу

1.9. Мотивація до навчання дорослих   

1.10. Що потрібно і не потрібно робити під час проведення воркшопу

1.11. План проведення воркшопу «Професійна деонтологія методиста»  

Практичні завдання до теми1

Рекомендована література до теми 1

 

2.  Мозковий штурм (автор: Л. Т. Ніколенко)

2.1. Правила мозкового штурму

2.2. Поради при проведенні мозкового штурму

2.3. Технологія мозкового штурму

2.4. Порядок проведення обговорення

2.5. Вправи для мозкового штурму   

2.6. Мозковий штурм: Моє ставлення до змісту Державного стандарту. (в кабінеті директора школи)

2.7. Мозковий штурм: «Яким має бути справжній методист

Практичні завдання до теми 2

Рекомендована література до теми 2

 

3. Тренінг (автор: М. І. Скрипник)  

3.1. Сутність тренінгу 

3.2. Історія тренінгів  

3.3. Методика проведення тренінгу  

3.4. Які складові тренінгу?

3.5. Приклади тренінгів:    

3.5.1. «Місія та мета в освіті: як визначати навчальні цілі?» (автор: М. І. Скрипник)  

3.5.2. «Розвиток мотивації педагогічних працівниківуспішність професійної діяльності» (автор: Т. С. Кравчинська)

Практичні завдання до теми 3

Рекомендована література до теми 3

 

 

РОЗДІЛ 4 МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ  

 

1.  Майстер-клас як засіб для розвитку праксеологічної продуктивності науково-методичних працівників (автор: В. В. Сидоренко)

1.1. Поняття праксеологічної продуктивності науково-методичних працівників

1.2. Професійно-педагогічний досвід як джерело розвитку продуктивності дій педагогічних працівників  

1.3. Майстерний професійний досвід і варіанти його сприйняття 

1.4. Майстер-клас: його праксеологічна сутність, принципи трансляції 

Практичні завдання до теми 1

Рекомендована література до теми 1

 

2. Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку науково-методичних працівників в просторі післядипломної освіти (автор: В. В. Сидоренко)

2.1. Педагогічний коучинг: підходи до визначення

2.2. Види педагогічного коучингу  

2.3. Педагогічний коучинг та його доцільність у післядипломній освіті  

2.4. Організаційні й науково-методичні засади використання технології педагогічного коучингу в післядипломній освіті

2.4.1. Організація освітнього процесу  

2.4.2. Методи, технології, моделі педагогічного коучингу 

2.4.3. Організація Коучинг Школи  

2.4.4. Етапи реалізації технології педагогічного коучингу в просторі післядипломної освіти 

2.5. Функційні обов’язки і ролі коуча    

Практичні завдання до теми 2

Рекомендована література до теми 2

 

3. Технологія дебатів: педагогічна практика (автор: А. Б. Єрмоленко)

3.1. Загальна характеристика  

3.2. Практичні рекомендації до організації та проведення інтелектуальних змагань «Дебати»

Практичні завдання до теми 3

Рекомендована література до теми 3

 

4. Метод «дерево прийняття рішень» (автор: М. В. Ілляхова)   

4.1. Поняття методу та його переваги      

4.2. Правила побудови «дерева рішень»     

4.3. Етапи побудови «дерева рішень»  

4.4. Основна ідея і правило побудови  

4.5. Вимоги до побудови «дерева цілей» 

4.6. Значення методики побудови «дерева цілей»

4.7. Застосування «дерева рішень» на заняттях

Практичні завдання до теми 4

Рекомендована література до теми 4

 

5. Імітаційно-ігровий підхід до екологічної освіти та виховання в системі післядипломної педагогічної освіти (автор: Л. Г. Горяна)

5.1. Потенціал імітаційно-ігрового підходу в системі післядипломної педагогічної освіти

5.2. Імітаційно-ігровий підхід до організації й проведення заходів здоров’язбереження 

5.3. Методичні рекомендації до проведення семінару-тренінгу для вчителів  

5.4. Приклади екологічних ігор (за методикою американського волонтера Катрін Хаас)

Практичні завдання до теми 5

Рекомендована література до теми 5

 

6. Колективний пошук оригінальних ідей (автор: В. Ю. Наумова)

Практичні завдання до теми 6

Рекомендована література до теми 6

 

7. Як реалізувати акмеологічні технології в освіті дорослих (автор: В.В. Левченко) 

7.1. Сутність поняття «акмеологічні технології»

7.2. Діалог в акмеологічних технологіях  

7.3.Використання метафори як засобу акметехнологій  

7.4. «Кейс-стаді» − інноваційна акметехнологія

Практичні завдання до теми 7

Рекомендована література до теми 7

 

Предметний покажчик

Короткі відомості про авторів 

 

На початок