Контакти

Державний заклад вищої освіти
"Університет  менеджменту  освіти" НАПН України

04053, Україна, м. Київ, вул. Cічових стрільців, 52-А

тел:   +38 (044) 481-38-00
факс: +38 (044) 484-10-96

e-mail: rector@umo.edu.ua