ДЗВО "Університет менеджменту освіти"

державний заклад вищої освіти
Ліцензія (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2016 № 1492л)
Сертифікат про акредитацію РД–IV №1154006 

Переваги навчання в УМО

 

Ви маєте можливість здобути базову і повну вищу освіту та отримати диплом бакалавра/магістра за освітніми програмами:

Ступінь бакалавра (денна, заочна форма навчання)

Галузь
знань

Спеціальність 
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

 

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

 

Управління та адміністрування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та управління підприємством

 Ступінь магістра (заочна форма навчання): 

Галузь знаньСпеціальність 
(напрям підготовки)
Спеціалізація 
(освітня програма)

Соціальні та поведінкові науки
ЕкономікаУправління персоналомта економіка праці 


 
Психологія 
Психологія / Психологія

Психологія / Кризова психологічна допомога в сучасних умовах

Психологія / Кризова психологічна допомога та християнське консольтування


Управління та адміністрування
Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьЕкономіка та управління підприємством


Менеджмент  
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) / християнська етика управління
Управління проектами
Управління навчальним закладомОсвіта / Педагогіка


Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
Християнська педагогіка
Спеціальна освітаСпеціальна освіта (за нозологіями)

Навчання в Університеті проводиться з використанням сучасних інтерактивних технологій

Навчальний процес в Університеті забезпечують понад 200 викладачів, більш ніж 75 % з яких докторів та кандидатів наук.

 • Зарахування навчання - за результатами тестування, співбесіди
 • Форма навчання – денна, заочна
 • Можливість продовження навчання в аспірантурі, докторантурі УніверситетуДо послуг студентів: навчальні корпуси, сучасні навчальні аудиторії, гуртожиток, бібліотека, кафе

Для вступу подаються:

 • документ (та копія), що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
 • свідоцтво про народження (та копія) – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (та копія) – для військовозобов’язаних;
 • документ (та копія) державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) (та копія) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи (та копії), які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х Правил прийому) (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • оригінал та копію ідентифікаційного коду.

     А також:

 • папка для паперів на зав’язках та швидкозшивач;
 • 8 файлів.

 

Перелік професійних назв робіт

1 корпус «Університету менеджменту освіти »

Адреса приймальної комісії:

04053  м. Київ,  вул. Cічових стрільців (Артема), 52-а, 3 корпус, I поверх, кімн. 1.9

станція метро "Лук'янівська"

Їхати тролейбусами  №№ 16, 18 до зупинки «Полтавська»

З питань вступу на навчання звертатись за телефонами: (044) 481-38-44, (044) 484 34 98, (099) 734 90 94, (097) 424 11 46, (067) 613 23 95

E-mail: vstupUMO@ukr.net