ДЗВО "Університет менеджменту освіти"

державний заклад вищої освіти
Ліцензія (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2016 № 1492л)
Сертифікат про акредитацію РД–IV №1154006 

Переваги навчання в УМО

 

  

Ви маєте можливість здобути вищу освіту та отримати диплом бакалавра/магістра за освітніми програмами:

Ступінь бакалавра (денна, заочна форма навчання): 

Галузь
знань

Спеціальність 
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

 

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

 Управління та адміністрування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
Ступінь магістра (заочна форма навчання): 

Галузь знань

Спеціальність
(напрям підготовки) 

Спеціалізація
(освітня програма)

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

Психологія


Управління та адміністрування

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Управління навчальним закладом (за типом)

Управління проектами

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Освіта/ Педагогіка

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

Християнська педагогіка

Спеціальна освіта

Спеціальна освіта (за нозологіями)

 

Ступінь магістра (денна форма навчання):  

Галузь знань

Спеціальність
(напрям підготовки) 

Спеціалізація
(освітня програма)

Соціальні та поведінкові науки

Психологія

Психологія

Управління та адміністрування

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Управління навчальним закладом (за типом)

Управління проектами

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Освітній процес в Університеті забезпечують понад 100 викладачів, більш ніж 85% з яких доктори та кандидати наук.

Зарахування на навчання відбувається за результатами співбесіди, національного мультипредметного тесту (НМТ) або ЗНО-2019, 2020, 2021 років), вступного випробування, магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК), мотиваційного листа відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2022 році не пізніше 30 листопада 2022 року.

Форма навчання – денна, заочна.

Здобувачі освіти мають можливість:

 • продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі;
 • паралельно навчатися на двох спеціальностях;
 • отримати одночасно диплом європейського зразка;
 • пройти практику або навчатися у закладах-партнерах Університету за програмами академічної мобільності;
 • покращити знання з іноземної мови (англійська, польська);
 • перехресного вступу;
 • отримати податкову знижку на навчання;
 • пройти навчання на кафедрі військової підготовки.

До послуг здобувачів освіти сучасна інфраструктура в центрі міста Києва: навчальні корпуси, сучасні аудиторії, комп’ютерні класи, студентський гуртожиток, наукова бібліотека, кафе тощо.

Для вступу на навчання подаються:

 • заява;
 • мотиваційний лист;
 • документ (та копія), що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • свідоцтво про народження (та копія) – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (та копія) – для військовозобов’язаних;
 • документ (та копія) державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) (та копія) відповідного рівня національного мультипредметного тесту (зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 років),для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
 • документи (та копії), які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ ІI Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІI Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ VIII Правил прийому), (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • оригінал та копію ідентифікаційного коду.
 • Додатково подаються:папка для паперів на зав’язках та швидкозшивач; 8 файлів А4.

Адреса Приймальної комісії:

04053 м. Київ, вул. Cічових Стрільців, 52-а, 3 корпус, I поверх, кімн. 1.9.
Від станці метро «Лук’янівська» їхати тролейбусами № 16, 18 до зупинки «Полтавська». Від ж/д вокзалу трамваєм № 15, 18 до зупинки «Бібліотека Лесі Українки».

З питань вступу на навчання звертатись за телефонами: 

(044)481-38-44; (044)481-38-39;
+380969715060, Драгунова Віра Валентинівна, відповідальний секретар Приймальної комісії, 
dragunowa.v@uem.edu.ua;
+38(093)901-88-55, директор Консультативного центру Приймальної комісіі, Корсакевич Святослав Сергійович, 
cviatoslavsergeevych@uem

E-mail: vstupumo@uem.edu.ua