ДЗВО "Університет менеджменту освіти"

державний заклад вищої освіти
Ліцензія (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2016 № 1492л)
Сертифікат про акредитацію РД–IV №1154006 

 

Подання документів на реєстрацію для ЄВІ та ЄФВВ

 

Переваги навчання в УМО

Ви маєте можливість здобути вищу освіту

та отримати диплом

бакалавра/магістра
 

Освітні програми підготовки
бакалавр/магістр

 

Освітній процес в Університеті забезпечують понад 130 наукових та науково-педагогічних працівників, понад 85% з яких доктори та/або кандидати наук.

 

Зарахування на навчання відбувається за результатами співбесіди, національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022, 2023 рр. та/або ЗНО-2020, 2021 рр., вступного випробування, Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), мотиваційного листа відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2023 році не пізніше 30 листопада 2023 р.

  

АНКЕТА ВСТУПНИКА

 

Форма навчання – денна, заочна. Освітній процес організовано у змішаному форматі з використанням сучасних технологій дистанційного навчання.

Здобувачі вищої освіти мають можливість:

 • продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі;
 • паралельно навчатися на двох спеціальностях;
 • отримати одночасно диплом європейського зразка;
 • пройти практику та/або навчатися у закладах-партнерах Університету за програмами академічної мобільності;
 • покращити знання з іноземної мови (англійська, польська);
 • перехресного вступу;
 • отримати податкову знижку на навчання;
 • навчатися за ваучерами;
 • пройти навчання на кафедрі військової підготовки.

До послуг здобувачів освіти сучасна інфраструктура в центрі м. Києва: навчальні корпуси, сучасні аудиторії, комп’ютерні класи, студентський гуртожиток, наукова бібліотека, кафе тощо.

 

Для вступу на навчання подаються:

 • заява;
 • мотиваційний лист;
 • документ (та копія), що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • свідоцтво про народження (та копія) – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • копію сертифіката (сертифікатів) НМТ та/або ЗНО для вступників на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НКР5), або екзаменаційного листка ЄВІ та/або ЄФВВ (у визначених Правилами прийому випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Додатково подаються: папка для паперів на зав’язках та швидкозшивач; 8 файлів А4.

 

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

 • в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у Правилах прийому випадків;
 • тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

-         у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;

-         у разі подання іноземного документа про освіту;

-         у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

-         у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Правилами прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;

-         у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

 

Мотиваційний лист додається вступником до заяви в ЄДЕБО, в паперовій формі.

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті, співбесіді, фаховому іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на основі ПЗСО, під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі НРК6, НРК7, НРК8 вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у терміни, визначені цими Правилами. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти унеможливлюють їх реалізацію. Подання таких документів може відбуватися в електронній формі шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на пошту зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (rector@umo.edu.ua) або на електронну адресу приймальної комісії ДЗВО «УМО» (vstupumo@uem.edu.ua).

Копії документів, крім документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за оригіналами приймальна комісія ДЗВО «УМО. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 р. № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059.

 

Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття особами до 01 вересня 2018 р. і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту, отриманого особою відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 652, або рішення Вченої ради ДЗВО «УМО» щодо визнання відповідного документа про вищу духовну освіту.

 

Адреса Приймальної комісії:

 

 

04053  м. Київ, вул. Cічових Стрільців, 52-а,

1 корпус, 4 поверх, кімн. 404, 405.

Від станці метро «Лук’янівська» їхати тролейбусами №№ 16, 18 до зупинки «Полтавська». Від ж/д вокзалу трамваєм №№ 15, 18 до зупинки «Полтавська. Бібліотека Лесі Українки».

 

vstupumo@uem.edu.ua

 

З питань вступу на навчання звертатись за телефонами

 

Драгунова

Віра Валентинівна

+380(96)971-50-60

Відповідальний секретар Приймальної комісії

Вишневська

Ганна Петрівна

+380(67)500-76-09

Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії

Юрченко

Оксана Петрівна

+380(99)004-38-29

Член Приймальної комісії