Центральний інститут післядипломної освіти

Центральний інститут післядипломної освіти (надалі – ЦІПО) є структурним підрозділом ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, лідером й одним із найстаріших державних вищих навчальних закладів у навчанні дорослих в Україні з функціями Всеукраїнського навчального і науково-методичного центру галузі післядипломної педагогічної освіти.

Місія ЦІПО полягає у забезпеченні суспільно-педагогічних запитів і потреб в якісно новому фаховому рівні педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти, державних службовців, здатних відповідально й ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах високої конкуренції, нестабільності та постійних змін у професійному середовищі.

Мета ЦІПО – організація неперервного фахового розвитку педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти, державних службовців відповідно до сучасних суспільних запитів і вимог та індивідуальних потреб слухачів через різноманітні види, форми та інноваційні моделі підвищення кваліфікації.

Ліцензія: рішення МАК від 17.02.1994, протокол № 9 (вперше), наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2016 № 1492л (переоформлення)