Центральний інститут післядипломної освіти

Центральний інститут післядипломної освіти (надалі – ЦІПО) є структурним підрозділом ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Понад 70 років ЦІПО спеціалізується на освіті дорослих, підвищенні кваліфікації педагогів, підготовці та атестації наукових кадрів, науково-методичному супроводі освіти. ЦІПО – лідер післядипломної освіти України, активний учасник міжнародних проектів і освітніх виставок, ініціатор і провайдер інновацій в освіті.

Місія: плекаємо цінності освіти впродовж життя, забезпечуємо професійний розвиток фахівців у цифровому світі, підтримуємо стратегії успіху.

ЦІПО спрямовує діяльність на задоволення запитів суспільства і потреб системи освіти щодо забезпечення якісно нового фахового рівня професіоналізму керівників освіти, педагогічних, науково-педагогічних працівників, державних службовців, здатних відповідально й ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах реформування галузі та високої конкуренції у професійному середовищі.

Мета – надати споживачам і замовникам високу якість освітніх послуг з післядипломної освіти відповідно до сучасних галузевих вимог та індивідуальних потреб фахівців.

Ліцензія МОН України: наказ від 15.11.2016р. № 1492-л «Про переоформлення ліцензій»

http://umo.edu.ua/licenziya;
http://umo.edu.ua/images/content/document/відомості щодо здійснення освітньої діяльності.pdf