Нормативне забезпечення

Законодавчі та нормативно-правові акти

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про професійний розвиток працівників»

Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48

Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466

Нормативні документи Університету

Положення про підвищення кваліфікації ДЗВО "УМО" на базі замовника освітніх послуг

Положення про організацію освітнього процесу в у державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти»

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» 

Положення про запровадження Європейської кредитно-трансферної системи у вищі навчальні заклади післядипломної педагогічної освіти;

Положення про куратора-тьютора

Положення про випускну роботу

Положення про накопичувальну систему організації освітнього процесу

Положення про виїзні курси підвищення кваліфікації 

Методичні рекомендації до написання випускної роботи