Нормативне забезпечення

Законодавчі та нормативно-правові акти

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про професійний розвиток працівників»

Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 

Нормативні документи Університету

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ВИПУСКНИХ (ПІДСУМКОВИХ) РОБІТ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО), ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО), ТРЕТЬОГО (НАУКОВОГО) РІВНІВ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІВ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (нова редакція)

Наказ Про організацію освітнього процесу в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2023-2024 навчальному році 

Положення про організацію дистанційного навчання у Державному закладі вищої освіти "Університет менеджменту освіти" 

Положення про Центральний інститут післядипломної освіти

Положення про підвищення кваліфікації ДЗВО "УМО" на базі замовника освітніх послуг

Положення про організацію освітнього процесу в у державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти»

Положення про тематичні та авторські курси підвищення кваліфікації  у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти"

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» 

Положення про запровадження Європейської кредитно-трансферної системи у вищі навчальні заклади післядипломної педагогічної освіти

Положення про зберігання документів в електронній формі у Державному закладі вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Положення про куратора-тьютора

Положення про випускну роботу

Положення про накопичувальну систему організації освітнього процесу

Положення про Вчену раду структурного підрозділу ДЗВО "Університет менеджменту освіти" Центрального інституту післядипломної освіти (нова редакція)

ПОРЯДОК підготовки проєктів наказів зі складу здобувачів вищої освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Методичні рекомендації до написання випускної роботи

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЦІПО ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ФОРМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Інструкція з діловодства