Матеріали діяльності кафедри

План роботи кафедри на 2023р.

 

НАПРЯМИ ТА КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ на 2022 рік

СПЕЦКУРСИ КАФЕДРИ

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

Наукові публікації

Наукова продукція кафедри за результатами НДР  «Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін»

НДР «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-2021 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772)