Матеріали діяльності кафедри

План роботи кафедри на 2023р.

НАПРЯМИ ТА КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ на 2022 рік План роботи кафедри на 2022р.

СПЕЦКУРСИ КАФЕДРИ

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

Наукові публікації

Наукова продукція кафедри за результатами НДР  «Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін»

НДР «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-2021 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772)

Матеріали проміжного звіту за 2020 р.