Кремень Василь Григорович
Професор кафедри філософії і освіти дорослих
Президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАН України, дійсний член НАПН України
КИРИЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
Професор кафедри філософії і освіти дорослих
член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії
Сорочан Тамара Михайлівна
Професор кафедри філософії і освіти дорослих
доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України