Кремень Василь Григорович
Професор кафедри філософії і освіти дорослих
Президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАН України, дійсний член НАПН України
Андрущенко Віктор Петрович
Професор кафедри філософії і освіти дорослих
Доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова
КИРИЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
Професор кафедри філософії і освіти дорослих
член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії
Сорочан Тамара Михайлівна
Професор кафедри філософії і освіти дорослих
доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України
Масол Людмила Михайлівна
Професор кафедри філософії і освіти дорослих
Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник