КИРИЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
РЕКТОР
член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих
МУРАНОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
Проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої освіти, «Відмінник освіти України»
СПІРІН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
Проректор з наукової роботи та цифровізації
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. Заслужений діяч науки і техніки України
ОЛІЙНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Радник ректора
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) та член Президії Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України