КИРИЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
РЕКТОР
член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих
ГЛАДУШ ВІКТОР АНТОНОВИЧ
Перший проректор - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Доктор педагогічних наук, професор
ОТИЧ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
Проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків
доктор педагогічних наук, професор, голова науково-методичної ради Університету, почесний доктор Академії педагогічної майстерності, член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні
ОЛІЙНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Радник ректора
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) та член Президії Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України