МУРАНОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

МУРАНОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої освіти, «Відмінник освіти України»

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-1527-0989 

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=c7U4dtUAAAAJ

Web of Science ResearcherID: ABG-6395-2021

 

Електронна бібіліотека НАПН України, ID 10451

https://lib.iitta.gov.ua/id/user/10451

 

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Muranova-Petrivna

 

Додаткові відомості

Освіта:

 • Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського, спеціальність «Математика і фізика», кваліфікація: «Вчитель математики» (1982);
 • Національний авіаційний університет, кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Публічне управління та адміністрування», освітня програма «Менеджмент в органах публічного управління» (2020).

 

Членство у наукових і громадських організаціях, товариствах, наукових об’єднаннях, комісіях, робочих та експертних групах: 

 • голова Науково-методичної комісії з доуніверситетської підготовки громадян України (2010-2015, наказ МОН України від 26.02.2010, № 150);
 • голова експертної ради з підготовки іноземних громадян та громадян України до вступу у вищі навчальні заклади при Акредитаційній комісії України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації (2011-2013, наказ МОНмолодьспорт України від 05.04.2011, № 828-л);
 • сертифікований експерт з інституційного аудиту Управління Державної служби якості освіти Київської області (з 2020 по цей час);
 • член експертної групи комісії з педагогіки та методики початкової освіти. Член експертної групи (наказ МОН України, 05.08.2022, № 700);
 • член координаційної ради експериментального майданчика експерименту регіонального рівня «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (УМО);
 • член ГО «Експертно-аналітичний центр публічного врядування і права»;
 • член Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП);
 • член організаційної ради «Простори мрій Гостомельщини» з відновлення та розвитку Гостомельської територіальної громади в рамках ініціативи громадських організацій;
 • головний редактор наукового журналу «ScienceRise: Pedagogical Education»;
 • член редколегії наукового фахового журналу «Вісник післядипломної освіти». Серія «Педагогіка»;
 • науковий редактор збірок наукових праць матеріалів І-VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», м. Київ, Національний авіаційний університет (НАУ);
 • науковий редактор збірки наукових праць матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» (НАУ);
 • член Вченої ради УМО;
 • заступник голови Приймальної комісії УМО;
 • голова Ради з забезпечення якості освіти та освітньої діяльності УМО;
 • голова конкурсної комісії для відбору кандидатів для проходження практичної підготовки серед здобувачів вищої освіти за кордоном (УМО);
 • голова конкурсної комісії для проведення тестування здобувачів вищої освіти на рівень знань іноземної мови для проходження практичної підготовки за кордоном (УМО);
 • голова оргкомітету та журі Всеукраїнського конкурсу «Я – майбутній студент» (УМО);
 • голова (заступник голови, член) організаційного комітету міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, форумів.

Досвід роботи:

2022 – проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

2020-2021 рр. – директор Інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету (НАУ);

2019-2020 рр. – директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій НАУ;

2017-2019 рр. – директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ;

2004-2014 рр. – завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін Інституту доуніверситетської підготовки НАУ;

2003-2017 рр. – директор Інституту доуніверситетської (довузівської) підготовки НАУ;

2000-2003 рр. – заступник директора з навчальної роботи Авіакосмічного ліцею НАУ;

1987-2000 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи середньої школи, вчитель математики.

Нагороди, відзнаки:

Педагогічні звання: «Старший учитель», «Учитель-методист»; нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України»; Похвальні грамоти: відділу освіти Ленінградського району м. Києва, Головного управління освіти і науки м. Києва, Жовтневої в м. Києві міської адміністрації; Подяки: Київського міського голови, ректора НАУ; нагрудний знак «75 років НАУ», нагрудний знак НАУ «За сумлінну працю», нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський»; Грамота НАУ, Почесна грамота Державного космічного агентства України, нагрудний знак НАПН України «Ушинський К.Д.», Почесна грамота за особливі заслуги перед Національним авіаційним університетом, Почесна грамота МОН України, Почесна відзнака «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти» тощо.

Тема дисертації:

 • Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», тема дисертації «Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі «ліцей – ВНЗ» (2004);
 • Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 «Теорія навчання», тема дисертації «Теоретичні і методичні засади фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті» (2014).

Додаткова освіта:

 • Атестація в комісії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана щодо володіння державною мовою (2018);
 • Курси підвищення кваліфікації на базі НАУ за програмою «Менеджмент освітянської діяльності» (2018);
 • Стажування в Рівненському Державному гуманітарному університеті за програмою підвищення кваліфікації «Методика викладання навчальних дисциплін (математика) та впровадження інформаційних та дистанційних технологій у навчальний процес» (2018);
 • Міжнародне стажування у Вищій школі бізнесу і наук про здоров’я у м. Лодзі (Республіка Польща), 108 год. (2020);
 • Курси підвищення кваліфікації на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за програмою «Організація дистанційного навчання у закладах вищої освіти», 180 год. (2020);
 • Курси з дистанційного навчання: «Moodle Admin Basics MOOC», «Learn Moodle 3.8 Basics», «Learn Moodle Basics», «Learn Moodle 3.9 Basics» (2020);
 • Навчання за курсом «Ефективне рішення Google for Education для хмарної взаємодії» (2020);
 • Тестування на Національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта (2020);
 • Курси з дистанційного навчання Learn Moodle Basics (3 сертифіката, 2020);
 • Онлайн курси на платформі Cursera (12 сертифікатів, 2020, 2022);
 • Онлайн курси на платформі Udemy (2 сертифіката, 2022);
 • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання», ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2022);  
 • Курси підвищення кваліфікації на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за програмою «Ректори (президенти, начальники), проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів», 180 год. (2022);
 • Учасник чисельних вебінарів BrightTALK, Антиплагіат, Clarivate Analytics (Web of Science Group); міжнародних і всеукраїнських конференцій, міжнародних виставок, круглих столів, семінарів, вебінарів (2018-2022).

 

Наукові інтереси: математика, фізика, теорія навчання, теорія та методика професійної освіти, педагогіка.

 

Міжнародна діяльність:

 • учасник україно-австрійського проєкту «Цифровізація викладання», започаткований OeAD (Австрійською службою міжнародної співпраці в галузі освіти і досліджень) і підтриманий МОН України (2021-2023).

 

Перелік друкованої продукції (основні)

Монографії: 

 1. Муранова Н. П. Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі «ліцей – ВНЗ» : монографія. Київ : НАУ, 2005. 247 с.
 2. Муранова Н. П. Фізико-математична підготовка старшокласників до навчання в технічному університеті: монографія. Київ : НАУ, 2013. 464 с.
 3. Муранова Н. П., Волярська О. С., Літвінчук Л. Й. Ідеї філософії просвітництва в українському контексті : монографія. Київ : ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін», 2020. 154 с.
 4. Муранова Н. П., Кириченко М. О. та ін. Національна академія педагогічних наук України: 1992-2022 рр. : монографія. / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заступник голови), О. М. Топузов (заступник голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2022. С. 378–392. https://lib.iitta.gov.ua/731806/
 5. Muranova N., Kyrychenko M., VoliarskA O. Organizing Educational Process in Institutions of Higher and Postgraduate Education of Ukraine in the conditions of COVID-19 Pandemic. «Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii COVID-19» : монографія / за ред. Ришарда Бери, Станіслава Бири та Неллі Ничкало. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022. С. 203–219.
 6. Muranova N., Andrijczuk N., Sejko N. State and Tendencies of Institutional Support of Scientific and Technical Sphere and Educational Policy of Ukraine. «Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii COVID-19» : монографія / за ред. Ришарда Бери, Станіслава Бири та Неллі Ничкало, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022. С. 167–187.

Навчально-методичні посібники:

 1. Муранова Н. П., Третяков І. Г. Практичні заняття з фізики : навч. посіб. Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2006. 448 с.
 2. Муранова Н. П., Мазур К. І., Мазур О. К. Усна математика на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах : навч. посіб. 2-ге вид., стер. Київ : НАУ, 2007. 808 с.
 3. Муранова Н. П., Кузнєцова О. Я. Фізика. Теорія і практика : навч. посіб. Київ : Книж. Вид-во НАУ, 2007. 316 с.
 4. Муранова Н. П., Мазур К. І., Мазур О. К. Усна математика на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах : навч. посіб. 2-ге вид., стер. Київ : НАУ, 2007. 808 с.
 5. Муранова Н. П., Кузнєцова О. Я. Фізика. Теорія і практика : навч. посіб. Київ : Книж. Вид-во НАУ, 2007. 316 с.
 6. Муранова Н. П., Бевз В. Г., Баришовець П. П. Геометрія : навч. посіб. Київ : Книж. Вид-во НАУ, 2007. 176 с.
 7. Муранова Н. П., Харченко Л. А., Шевченко Г. В. Математика. Похідна та її застосування : навч.-метод. посіб. Київ : НАУ, 2009. 128 с.
 8. Муранова Н. П., Козлова Т. В., Покидько Л. М., Ричко Л. В. Фізика. Збірник рівневих завдань : нач. посіб. Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. 140 с.
 9. Муранова Н. П., Мазур К. І., Мазур О. К., Мазур О. К. Алгебра. Збірник тестових задач для вступників до вищих навчальних закладів : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. 288 с.
 10. Муранова Н. П., Мазур К. І., Мазур О. К., Мазур О. К. Геометрія. Збірник тестових задач для вступників до вищих навчальних закладів : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Вид-во Нац. авіац. Ун-ту «НАУ-друк», 2009. 136 с. 
 11. Муранова Н. П., Кузнєцова О. Я. Фізика : навч. посіб. Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». Ч. 1. 2009. 328 с. 
 12. Муранова Н. П., Кузнєцова О. Я. Фізика : навч. посіб. Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. Ч. 2. 292 с.
 13. Муранова Н. П., Логвин М. М., Нестеренко Л. І., Муранов О. С. Геометрія : навч. посіб. Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. 212 с.
 14. Муранова Н. П., Нікулін О. В., Романюк О. В. Алгебра : навч. посіб. Київ : ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін», 2020. 180 с. іл. 93.
 15. Муранова Н. П., Нікулін О. В., Романюк О. В. Геометрія : навч. посіб. Київ : ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін», 2020. 176 с. іл. 192.
 16. Муранова Н. П., Ляхоцька Л. Л., Бондаренко Л. В., Гущина Н. І., Кондратова Л. Г. Організація науково-методичної роботи на основі хмарних технологій, практикум. Київ : «Міленіум», 2021, 85 с.

 

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз даних:

 1. Muranova N., Lakhtionova L., Bugaiov O., Ozeran A., Kalabukhova S. (2021). Balance Sheet (Statement of Financial Position) Transformation in the Light of New Digital Technology: Ukrainian Experience. Іn: Antipova T. (eds) Integrated Science in Digital Age 2020. ICIS 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 136. Springer, Cham. Р. 25–41 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49264-9_3
 2. Muranova N., Nychkalo N., Wang J., Lukianova L., Paziura N. USE OF TASK-BASED APPROACH IN TEACHING VOCABULARY TO BUSINESS ENGLISH LEARNERS AT UNIVERSITY. Advanced Education (Новітня освіта). 2020. № 16. С. 88–97. URL: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/215117/221932 (Web of Science). DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.215117
 3. Muranova N., Nychkalo N., Voliarska О., Paziura N. PROGNOSTIC ASPECT OF EDUCATIONAL COMMUNICATIONS IN DIGITAL SOCIETY. Information Technologies and Learning Tools, 2020, Vol 80, № 6. С. 113–126. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4063/1735 (Web of Science).
 4. Muranova N, Nychkalo N., Voliarska O, Kudina V. PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ACADEMIC STAFF BY MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES: THE UKRAINIAN EXPERINCE. Information Technologies and Learning Tools, 2022, Vol. 90, № 4. С. 162–172. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4882 (Web of Science).

DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.4063

DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v90i4.4882

Статті у наукових фахових виданнях України та виступи на наукових конференціях:

 1. Муранова Н. П., Муранов С. І. Доуніверситетська підготовка старшокласників до навчання у вищому навчальному закладі: перспективи розвитку. Освіта та розвиток обдарованої особистості. Серія: Педагогіка та психологія. 2016. № 2 (45). С. 28–32.
 2. Муранова Н. П. Концептуальні засади підготовки до навчання у вищих навчальних закладах України. Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : зб. наук. праць / редкол. : Н. Ничкало (голова), та ін.; упоряд.: Н. Ничкало, О. Боровик. НАПН України; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ, ФОП Богданова А. М. 2016. С. 250–258.
 3. Муранова Н. П. Принципи доуніверситетської підготовки слухачів до навчання у вищій школі. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць. Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2016. Вип. 1 (16). С. 11–16.
 4. Муранова Н. П. Сучасні тенденції забезпечення якісної підготовки до ЗНО та здійснення вдалого професійного вибору в середовищі вищої школи. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 трав. 2015 р. Київ : НАУ, 2016. С. 154–159.
 5. Муранова Н. П., Федорова Н. Ф. Компетенції та компетентності в освіті. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2017. № 5(60). С. 57–62.
 6. Муранова Н. П., Федорова Н. Ф. Особливості інтелектуального розвитку старшокласників. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, НАУ, 27 квіт. 2017 р., Київ, 2017. С. 273–280.
 7. Муранова Н. П. Інноваційна діяльність в Україні: глобальні світові індекси. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 квіт. 2019 р,. Київ : НАУ, 2019. С. 87–90. URL: https://bit.ly/2K3vYvR (дата звернення: 06.12.2020).
 8. Муранова Н. П., Федорова Н. Ф. Обґрунтування компетентнісного підходу в отриманні освітніх послуг. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 квіт. 2019 р. Київ: НАУ, 2019. С. 127–131. URL: https://bit.ly/2K3vYvR (дата звернення: 06.12.2020).
 9. Муранова Н. П., Волярська О. С. Професійний розвиток викладачів у контексті неперервної освіти. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 9 черв. 2020 р. Київ : НАУ, 2020. С. 54–57.
 10. Муранова Н. П., Волярська О. С. Тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти : зб. наук. праць матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 черв. 2020 р. Київ : НАУ, 2020. С. 94–96. URL: https://bit.ly/36PN7Cq (дата звернення: 06.12.2020).
 11. Муранова Н. П. Волярська О. С. Готовність науково-педагогічних працівників до впровадження ключових інноваційних тенденцій розвитку освіти. Освіта та розвиток обдарованої особистості. Серія «Педагогіка», «Психологія». 2020. № 3 (78). С. 56–62. DOI https://doi.org/10.32405/2309-3935-2020-3(78)-56-62.
 12. Муранова Н. П., Волярська О. С. Освітні комунікації в умовах інформатизації суспільства: прогнозування і реальність. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 5-6 трав. 2020 р. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2020. С. 115‑119. URL: https://bit.ly/2VRjGtc (дата звернення: 06.12.2020).
 13. Муранова Н. П., Ничкало Н. Г., Пазюра Н. В. Методологія задачного підходу в підготовці авіаційних інженерів. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. праць. Київ, 2020. № 2 (25). С. 73–82. DOI https://doi.org/10.32405/2413-4139-2020-2(25)-73-82
 14. Ляхоцька Л., Муранова Н. Використання хмарних технологій в науково-методичній роботі закладу післядипломної освіти. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), March 26, 2021. Chicago, USA: European Scientific Platform. DOI: 10.36074/scientia-26.03.2021. P.128 –129.
 15. Муранова Н. П., Сергеєва Л. М. Логістика безперервного професійного розвитку майстра виробничого навчання. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали V Всеукр. наук.-метод. семінар, м. Глухів, 05 листоп. 2021 р. Глухів, 2021. С. 147–149.
 16. Муранова Н. П., Кириченко М. О. Сутність політичних технологій: запрошення до наукової дискусії. Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф., м. Київ, Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, 17 груд. 2021 р. Київ: ДСК-Центр, 2021. С. 9–12. 
 17. Муранова Н. П., Кириченко М. О. Освітньо-науковий фронт університету в умовах війни: нові виклики і реалії. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у 3-х томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квіт. 2022 р.; ред. кол. : І. О. Дегтярьова, В. С. Куйбіда, П. М. Петровський та ін., уклад. Т. О. Мельник. Т. 2. Київ : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 213–218.
 18. Кириченко, М.О., Муранова, Н.О., & Спірін, О.М. (2022). Про освітню, наукову та організаційну діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), DOI: https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4219
 19. Муранова Н.П. Якість освіти: політика якості. Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 17 листоп. 2022 р. / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Чернівці, 2022. С. 12‑15.
 20. Муранова Н. П. Абрамян Н.Д., Ягодзінський С.М. Індивідуально-психологічні чинники сприймання травмуючих подій. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2022. Вип. 22(51). С. 10–27. DOI https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2022‐22(51)‐10‐27

 

Статті у наукових фахових іноземних виданнях та виступи на наукових конференціях:

 1. Муранова Н. П. Структура и содержание комплексного научно-методического обеспечения физико-математического образования старшеклассников в системе подготовки к обучению в техническом университете. Уральский научный вестник. Серия «Педагогические науки. Психология и соціологія. Музыка и жизнь». Уральск : ТОО «Уралнаучкнига», 2013. № 5 (53). С. 21–27.
 2. Муранова Н. П. Обоснование модели физико-математической подготовки старшеклассников к обучению в техническом университете. Современный научный вестник. Серия «Педагогические науки. Психология и социологияМузыка и жизнь». Белгород : ООО «Руснаучкнига», 2013. № 6 (145). С. 21–29.
 3. Муранова Н. П. Концепция научно-методического обеспечения физико-математической допрофессиональной подготовки старшеклассников в доуниверситетской системе. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Тольятти : Изд-во Тольят. гос. Ун-та, 2013. № 1 (12). С. 154–158.
 4. Муранова Н. П Моделирование физико-математической подготовки старшеклассников к обучению в техническом университете на основе логико-структурного похода. Развитие воспитательного пространства вуза в свете новых требований качества профессионального образования. Москва : АНО «ЦНПРО», 2013. С. 226–231.
 5. Муранова Н. П. Физико-математическая подготовка старшеклассников к поступлению в технический университет в условиях Института доуниверситетской підготовки. Современная система непрерывного образования и компетентностный подход: социально-правовые и психолого-педагогические аспекты. Горно-Алтайск, 2013. С. 53–60.
 6. Муранова Н. П.  Концепція науково-методичного забезпечення доуніверситетської фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті : XI International scientific and practical conference «Areas of scientific thought – 2014/2015», December 30, 2014; January 7, 2015. Sheffield, Great Britain : materials of the XI international scientific and practical conference. Sheffield: Science and education LTD, 2015. (Серія «Pedagogical sciences»). V. 11. C. 50–54.
 7. Муранова Н. П. Особливості комплексного науково-методичного забезпечення доуніверситетської підготовки : XI Międzynarodowej Naukowi-Praktycznej conferencji «Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2015», 7–15 stycznia, 2015, Przemyśl, Poland : materiały XI międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Przemyśl: Nauka і studіa, 2015. Серія «Pedagogiczne nauki». V. 6. С. 13–15.
 8. Муранова Н. П. Моніторинг якості науково-методичного забезпечення доуніверситетської підготовки : XI Mezinárodní vĕdecko – praktická conference «Moderní vymoženosti vĕdy – 2015», 27 lenda – 5 února 2015, Praha, Česká republika : materiály XI mezinárodní vĕdecko – praktická konference. Praha: Publishsng House «Education and Science LTD» s.r.o, 2015. (Серія «Pedagogika»). D. 6. C. 9–14.
 9. Муранова Н. П. Реалізація компетентністного підходу в системі доуніверситетської фізико-математичної підготовки : ХІ Международна научна практична конференция «Настоящи изследвания и развитие – 2015», 17–25 януари, 2015, София, България : материали за ХI Международна научна практична конференция. София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. (Серія «Педагогически науки»). Т. 7. 2015. С. 15–18.
 10. Muranova N., Lakhtionova L., Bugaiov O. A general assessment of the Russian venture company financing sources according to the balance sheet: the Ukrainian methods of analysis. – Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique international, Vol. 1, 3 avril, 2020. Monaco, Principauté de Monaco: Plateforme scientifique européenne. P. 6–12.
 11. Muranova N., Lakhtionova L., Bugaiov O. A general evaluation of the economic resources of the Russian Venture Company according to the balance sheet: a Ukrainian methodology of analysis. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays», April 6–8, 2020. Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. Р. 41–49.
 12. Muranova N., Lakhtionova L., Bugaiov O. An overall assessment of accounts payable of the Russian venture company according to its financial  statement: a Ukrainian method of analysis. Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society», May 6–8, 2020. Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. P. 111–120.
 13. Muranova N., Lakhtionova L., Bugaiov O. Assessing the influence of receivables and payables on the financial position of the Russian Venture Company: a Ukrainian methodology of analysis. Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century», May 16–18, 2020. Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2020. Р. 58–63.
 14. Muranova N., Lakhtionova L., Bugaiov O. Evaluation of the financial results of the Russian Venture Company: a Ukrainian methodology of analysis. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises», February 26–28, 2020. Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2020. P. 12–20.
 15. Muranowa N., Woliarska O. Kształcenie na odległość w szkoleniu studentów: doświadczenie zagraniczne i Ukraińskie. EDUKACJA ZAWODOWA I USTAWICZNA, POLSKO-UKRAIŃSKI ROCZNIK NAUKOWY. Publisher Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. nr 6. 2021. S. 277–291.