АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ  НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА МОНІТОРИНГУ

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ РОБОТИ

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ  ВІДДІЛ

ВІДДІЛ  РОБОТИ  З  ПЕРСОНАЛОМ

ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДІЛОВОДСТВА