Наукові дослідження

 

Ініціативні науково-дослідні роботи, які здійснювалися без фінансування державою:

«Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами» (2019–2021 рр.) РК № 0119U000543

«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017–2021 рр.) РК № 0117U006772

«Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (2017–2021 рр.) РК № 0117U002378

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (2017–2021 рр.) РК № 0117U002381

«Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (2017–2021 рр.) РК № 0117U002377

«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (2017–2019 рр.) РК № 0117U002380

«Наукові засади управління якістю вищої освіти в контексті чинного законодавства України» (2017–2019 рр.) РК № 0117U002379

«Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти» (2017–2019 рр.) РК № 0117U002382

«Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні» (2016–2020 рр.) РК № 0116U007183

«Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (2016–2020 рр.) РК № 0116U003480

«Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» (2015–2017 рр.) РК № 0115U004183

Держбюджетні науково-дослідні теми (2015 р.):

1. «Соціально-педагогічні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційних трансформацій»

РК 0115U002063
Науковий керівник НДР Дмитренко Г. А.

2. «Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти»

PK 0115U002062
Науковий керівник НДР Ляхоцька Л. Л.

3. «Психолого-педагогічна підготовка конкурентноздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти»

PK 0115U002061
Науковий керівник НДР Г. О. Козлакова

Держбюджетні науково-дослідні теми  (2012-2014 рр.)

1. Науково-методичні  основи  модернізації  освітньої  діяльності  вищих навчальних  закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій.

Державний реєстраційний номер 0112U002346.
Керівник теми – академік В. В. Олійник.

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

2. Теоретико-методичні засади підготовки науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти.

Підсумки науково-дослідної роботи за темою «Теоретико-методичні засади підготовки науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти»

Державний  реєстраційний номер 0112U000666.
Керівник теми – доктор педагогічних   наук, професор Є. Р. Чернишова

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

3. Технології підготовки керівників районних (міських) відділів освіти до впровадження й оцінювання освітньої політики.

Державний реєстраційний номер 0112U000665.
Керівник теми – кандидат педагогічних наук, доцент Л. М. Забродська

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

4. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін.

Державний реєстраційний номер 0112U000700.
Керівник теми – доктор психологічних наук, професор  О. І. Бондарчук

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

5. Особистісно орієнтовані засади психологічної підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти.

Державний  реєстраційний номер 0112U002317.
Керівник теми – доктор психологічних наук професор П. В. Лушин.

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

6. Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.

Державний реєстраційний номер 0112U001593.
Керівник теми – доктор педагогічних наук, доцент З. В. Рябова

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Держбюджетні науково-дослідні теми (2009-2011 рр.)

  1. «Організація кредитно-модульного навчання за дистанційною формою підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти».
  2. «Організаційно-методичні засади реалізації освітньої програми «Основи психолого-педагогічних досліджень» у системі післядипломної педагогічної освіти».
  3. «Організація навчального процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти в умовах їх інноваційного розвитку».
  4. «Формування готовності працівників закладів післядипломної педагогічної освіти до сприйняття європейських освітніх цінностей».
  5. «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти».
  6. «Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу».
  7. «Методичні засади підготовки педагогів до попередження насильства та агресії у сім’ї».
  8. «Формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі розвитку життєвих навичок».
  9. «Науково-методичне забезпечення розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників у закладах післядипломної освіти».