Наукометрія

Для оцінювання результативності наукової діяльності важливе місце відводиться наукометрії – напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою цитувань наукових робіт та їхніх авторів. Завданням наукометричних баз даних є дослідження публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць.

Шановні здобувачі вищої освіти!

Наукова бібліотека ДЗВО «Університет менеджменту освіти» інформує, що в установі існує безкоштовний доступ до наукометричних баз даних «Scopus» та «Web of Science», скористатися яким можна в приміщенні наукової бібліотеки або дистанційно, попередньо зареєструвавшись, перебуваючи в установі та створивши свій профіль науковця користувача. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» також має безкоштовний доступ і зареєстровано на платформі «Research4Life» від компанії «Elsevier». На платформі розміщено понад 114 тис. книг, близько 40 тис. журналів, десятків баз даних, зокрема доступні повнотекстові ресурси провідних видавництв наукової літератури. Отримати пароль доступу до цього ресурсу, а також додаткову інформацію, щодо безкоштовного доступу до баз даних можна звернувшись на адресу директора наукової бібліотеки Кемпе Вероніки Юріївни kemver93@uem.edu.ua Приміщення наукової бібліотеки університету знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців 52 а, 3 корпус, каб. 2.7. Режим роботи наукової бібліотеки понеділок-п’ятниця з 9.00 до 18.00

 

Найменування наукометричної бази даних

Коротка відомість про наукометричну базу даних

 

Research4Life

Research4Life (Ensuring continued support for Research4Life users in Ukraine). На платформі розміщено понад 154 тис. наукових журналів і книг від провідних видавництв світу (Elsevier, Springer Nature, John Wiley & Sons, Taylor & Francis, Emerald, Sage Publications, Oxford University Press, Cambridge University Press, IOP Publishing тощо), зокрема у галузі соціальних наук (колекція GOALI). Діє ліцензійний договір угода на користування ресурсами платформи до 31 грудня 2025 року.

 

Scopus

Найбільша в світі єдина реферативна база даних і наукометрична платформа, що була створена в 2004 р. Наукометричний апарат бази даних забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. Scopus надає гіперпосилання на повні тексти матеріалів. База даних доступна за умов підписки через веб-інтерфейс.

Журнали що індексуються

Перші кроки у Scopus

Інструмент дозволяє базовий пошук за автором без передплати Scopus

WebofScience (WoS) 

Реферативна наукометрична база даних наукових публікацій проекту Webof Knowledge компанії ThomsonReuters. Наукометричний аппарат платформи забезпечує відстеження показників цитуваності публікацій з ретроспективою до 1900 року. Одним з ключових концептів наукометричного апарату платформи є імпакт-фактор (індекс впливовості) наукового видання.

Журнали що індексуються

Пошук та аналіз літератури у Web of Science (знайомство з інтерфейсом платформи. Пошук літератури, сортування уточнення та аналіз отриманих даних і збереження обраної інформації)

Index Copernicus

IndexCopernicus (IC) являє собою онлайнову наукометричну базу даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань і проектів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.  Система дозволяє архівувати і багатовимірно аналізувати досягнення вчених від імені

установи, забезпечує доступ до зовнішніх баз даних і додаткових інструментів для наукової співпраці.На додаток до продуктивності, Індекс Копернікус також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій.

Журнали що індексуються

MathSciNet 

Одна з найбільш авторитетних реферативних баз даних по математиці, підтримувана Американським математичним суспільством (AMS). Індексується більше 1800 математичних журналів, крім того є записи на 85000 монографій і 300000 доповідей з наукових конференцій. Всього більше 3 млн. записів, 2,2 млн. з них забезпечені рефератом/рецензією. Охоплення - з початку 1900 рр. по теперішній час. (Доступ обмежений, за передплатою).

http://www.ebsco.com

 

EBSCOhost - служба, що надає доступ до баз даних англомовних періодичних видань. Частина статей в базах представлена ​​у вигляді повних текстів, частина - тільки у вигляді анотацій. У EBSCO включені як найсвіжіші номери журналів, так і архів - для деяких видань аж до 1950-х років.

EBSCOhost підключає користувача до кількох баз даних різної тематики. Найбільш корисними є бази даних AcademicSearchPremier, BuisnessSourcePremier і MasterFILEPremier - ті, в яких представлені журнали з економіки, менеджменту, соціології, політології, права та інші.

 

AcademicSearchPremier

База даних наукових журналів. Тематика універсальна. Більш 3600 найменувань, включаючи повні тексти з більш ніж 2700 журналів, відрецензованих науковою громадськістю. Хронологічний обхват з 1975 року по теперішній час. База даних щодня оновлюється.

Журнали що індексуються

 

BusinessSourcePremier

База даних по бізнесу та економіці, включаючи, фінанси, менеджмент, бухгалтерський облік, міжнародний бізнес та ін. повні тексти. Більш 2800 наукових журналів, включаючи більше 900 видань, відрецензованих науковою громадськістю, та реферати з 3350 журналів. Містить більш ніж 5000 описів найбільших світових компаній, а також економічні звіти країн світу. Щодня оновлюється.

Журнали що індексуються

 

MasterFILEPremier

База даних універсального змісту, що забезпечує доступ до бібліографічних посиланнях, рефератів і повних текстів на публікації з наукових та науково-популярних журналів, починаючи з 1975году по теперішній час. Включає також повні тексти книг (164 найменування), переважно довідників, близько 100 000 біографій, офіційні документи, колекцію фотографій, карт, прапорів. Щодня оновлюється.

Журнали що індексуються

 

WilsonBusinessAbstracts

Пропонує безліч ділових і наукових журналів, є ідеальним ресурсом для тих, хто хоче провести дослідження або знайти інформацію в будь-якій області бізнесу. Облік; Придбання і злиття; Реклама; Банківська справа; Будівництво і Конструювання; Хімічна та фармацевтична промисловість; комунікації; Комп'ютери; косметична промисловість; Економіка; електроніка; індустрія розваг; фінанси; фінансові послуги; постанови Уряду; Охорона здоров'я; Гостинність і туризм; людські ресурси; трудові відносини; Страхування; Міжнародний бізнес; інвестиції; управління; маркетинг; ЗМІ; Охорона праці та безпека; Нафта і Газ; Паперова та целюлозно-паперова промисловість; комунальні підприємства; Видавництво; Купівля; Нерухомість; Роздрібна торгівля; малий бізнес; оподаткування; технологія; транспорт

Журнали що індексуються

Econlit 

Ця база даних містить більше одного мільйона записів, з цитатами і тезами з 1886 року.

Ринки капіталу; країнознавство; економетрія; економічне прогнозування; економіка природокористування; постанови Уряду; економіка праці; теорія грошей; економіка міста.

Журнали що індексуються

Index Copernicus

IndexCopernicus (IC) – польська міжнародна наукометрична база даних, що включає індексування, ранжирування, реферування журналів і статей. IndexCopernicus складає власний імпакт-фактор: щорічно проводить детальну експертизу журналів включених в свою базу даних. Представляє тільки метадані статей журналу (назва, анотація, автори,ключові слова, список літератури), при бажанні видавництво може публікувати посилання на повнітексти статей свого журналу.

Журнали що індексуються

 

NewspaperSource 

База даних щоденних газет. Забезпечує доступ до повних текстів вибраних статей американських регіональних та міжнародних газет, оглядам інформаційних агентств, повні тексти USA today, ChristianScienceMonitor і Times (Лондон). Банк даних містить повні тексти з більш ніж 240 газет та інших джерел.

Газети

 

RegionalBusinessNews 

Повнотекстова база даних регіональних новин в області бізнесу, забезпечує доступ до публікацій з 75 журналів з бізнесу, газетам, телеграфним повідомленнями з усіх регіонів США. Щодня оновлюється.

Журнали

 

WilsonAppliedScience&Technology

База даних надає вичерпну індексацію, що охоплює широкий спектр міждисциплінарних галузей на основі широкого масиву в науково-технічних журналах. Акустика; Повітроплавання; Прикладна математика; Атмосферні науки; Хімічне машинобудування; Цивільне будівництво; Зв'язок та інформаційні технології; Інженерні та біомедичні матеріали; Енергетичні ресурси та наукові-дослідження; Моделювання експлуатаційних умов; Геологія; Промислове проектування; Морські технології; Машинобудування; Металургія; Гірниче машинобудування; Нейронні мережі; Ядерна техніка; Океанографія; Оптичні і нейронні обчислення; Фізика; Робототехніка; Космічна Наука; Транспорт; Поводження З Відходами

Журнали що індексуються

 

WilsonSocialSciencesAbstracts 

База даних освітлює найостанніші концепції, теорії та методи щодо прикладного і теоретичного аспектів соціальних наук.

Журнали що індексуються

 

WilsonHumanitiesAbstracts 

Ця база даних містить реферати та бібліографічні індексації найвідоміших наукових джерел у галузей гуманітарних наук.

Журнали що індексуються

 

JournalCitationReports®

 

Система об'єктивного оцінювання і порівняння провідних світових науково-дослідних журналів шляхом складання статистики їх цитування та кількості публікацій практично за всіма галузями природничих, соціальних та прикладних наук. JCR аналізує понад 7600 журналів за 220 дисциплінами, які публікуються 3300 видавництвами по всьому світу та допомагає виявити найбільш впливові видання в окремій галузі науки. JCR має два видання: JCR ScienceEdition та JCR SocialSciencesEdition.

Журнали що індексуються

 

ScimagoJournal&CountryRank (SJR)

 

Сайт показника рівня цитованості наукових журналів більше 230 країн світу на базіінформаційної системи Scopus (Elsevier BV). Показники можуть бути використані для оцінки і аналізу наукових областей. Ресурс доступний вільно.

Журнали

GoogleScholar

Вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.

 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) на eLIBRARY.RU

Національна інформаційно-аналітична система, безкоштовний загальнодоступний інструмент вимірювання та аналізу публікаційної активності вчених і організацій. У базу також включені доповіді на конференціях, монографії, навчальні посібники, дисертації. База містить відомості про вихідні дані, авторів публікацій, місцях їх роботи, ключові слова і предметні рубрики, а також анотації та пристатейні списки літератури. Хронологічне охоплення - з 2005 р. Загальний обсяг публікацій, що надходять у РІНЦ щорічно, складає більш 280 000 статей. Крім того, понад 2500 журналів представлені повними текстами, у тому числі 1400 журналів - у відкритому доступі.

Журнали що індексуються (журнали відкритого доступу)

«ZBMATH - ThedatabaseZentralblatt MATH» 

Метою є збір, систематизація, публікація та розповсюдження бібліографічних даних та рефератів книг і статей, що присвяченні всім розділам математики та її прикладне застосування в інформатиці, механіці і фізиці. Реферуються більше 2300 журналів і періодичних видань різних країн, щорічно публікується близько 80000 анотацій і рецензій, написаних більш ніж 5000 вченими. Більшість рефератів публікується англійською мовою, деякі - французькою чи німецькою.

 

INSPEC

Ведуча англомовна реферативна науково-технічна база даних.

Ресурс створюється Лондонським Інститутом інженерів з електротехніки (TheInstitutionofElectricalEngineers, IEE) і містить в даний час більше 8 млн. записів: реферати публікацій з більш 3500 наукових журналів з фізики, електроніці, інформатиці, комп'ютерних технологій і технічних наук, майже 2 тис. матеріалів наукових конференцій. У базу включаються також описи книг , технічних звітів і дисертацій. Поповнення становить близько 400 000 записів щорічно.

Хронологічний обхват: з 1969р. по теперішній час.

База даних INSPEC відповідає друкованим виданням IEE: ScienceAbstractsseries, PhysicsAbstracts, Electrical&ElectronicsAbstracts,Computer&ControlAbstracts.

Журнали що індексуються

 

ERIC (EducationalResourceInformationCenter)

База даних з проблем освіти. Надає доступ до повних текстів більш ніж 2200 збірників статей з проблем освіти, а також містить реферати та описи статей із понад 1000 наукових журналів з освітньої тематики. Створена міністерством освіти США та відділом досліджень і розвитку в галузі освіти.

 

Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам. (посилання)

 

DRIVER - європейське метасховище наукових публікацій. Всі публікації по проектам, фінансованим ЄС, повинні бути доступні через DRIVER. 

 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - пошукова служба (Німеччина), яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених. Більш детально з публікаціями можна ознайомитися тут (посилання)

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) - це директорія, що пропонує вільний (безкоштовний) доступ до понад 1500 наукових та академічних журналів в електронному форматі по всіх напрямах. Мета директорії полягає в просуванні та популяризації стрімко зростаючої кількості наукових журналів, доступних безкоштовно через Інтернет, а також у підвищенні ролі міжнародного руху "Журнали у відкритому доступі" (Open Access Journals) і полегшенні доступу до вільних електронних наукових і дослідницьких журналів. (посилання)

 

WorldCat —найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center. (посилання)

 

EBSCO - агрегатор повнотекстових видань. Включає в себе 375 повнотекстових баз даних і більш 350000 електронних книг. (посилання)

 

CrossRef - це об'єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування CrossRef сьогодні охоплює понад 68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти тощо) з тисяч наукових та професійних видавців по всьому світу (посилання)

 

Directory Indexing of International Research Journals - це сервіс, який надає доступ журналам, які контролюють якість публікацій з відкритим доступом. Каталог, індексуючи журнали, прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та академічні журнали відкритого доступу, які використовують відповідні системи контролю якості.

 

Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI) - надає вільний доступ до наукової літератури для підтримки використання досліджень та інформації з метою поліпшити якість навчання, викладання, досліджень. Для індексації на сайті розглядаються і оцінюються тисячі ресурсів, щоб допомогти дослідникам обрати ключові веб-сайти і журнали за тематикою дослідження.

 

Open Academic Journals Index (OAJI) - повнотекстова база даних наукових журналів відкритого доступу (посилання).

 

Sherpa/Romeo – база, в якій зібрана інформація про етику публікації та політику видання. Sherpa/Romeo є частиною Sherpa служб, заснованих в університеті Ноттінгема і яка співпрацює з багатьма міжнародними партнерами, які вносять вклад в розробку і підтримку служби (посилання).

 

Open Access Articles є електронним каталогогом, який забезпечує індексацію і відкритий доступ метаданих статей журналів відкритого доступу. Мета Open Access Articles є підвищення представленості у відкритому доступі статей наукових та академічних журналів, тим самим сприяючи збільшенню їх затребуваності та значущості (посилання).

 

WorldWideScience.org - це глобальна наукова пошукова система для швидкого пошуку публікацій з науковими відкриттями і прогресивними дослідженнями завдяки багатосторонньому партнерству національних та міжнародних наукових баз даних і порталів, що входять в цю систему (посилання).

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ МОЖНА РОЗМІСТИТИ В БІБЛІОТЕКАХ СВІТУ

США

 

КАНАДА

 

МЕКСИКА

 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

 

НІМЕЧЧИНА

 

ДАНІЯ

 

ІРЛАНДІЯ

 

ІСПАНІЯ

 

ІТАЛІЯ

ФРАНЦІЯ

 

ШОТЛАНДІЯ

 

ШВЕЦІЯ

 

СЛОВЕНІЯ

 

НІДЕРЛАНДИ

 

ШВЕЙЦАРІЯ

  

ПОРТУГАЛІЯ

 

ПОЛЬЩА

 

БЕЛЬГІЯ

 

ІНДІЯ

 

КИТАЙ

 

АВСТРАЛІЯ

 

НОВАЯ ЗЕЛАНДІЯ

 

ЯПОНІЯ

 

НІГЕРІЯ