Нормативна та правова документація

Закони України

 1. Закон України «Про вищу освіту»

 2. Закон України «Про освіту»

 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Постанови НАПН України

 1. Постанова Президії НАПН України від. 03.04.19 № 1-2/4-101 «Положення провпровадження результатів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національною академією педагогічних наук України».

 2. Постанова Президії НАПН України від 03.04.19 № 1-2/4-100 «Положенняпро видавничу продукцію Національної академії педагогічних наук України».

 3. Постанова Президії НАПН України від 20.12.18  № 1-2/14-350 «Положенням про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України».

Державні стандарти

 1. ДСТУ 3008:2015 Звіти у сфері науки і техніки.

 2. ДСТУ 8302-2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 3. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT).

Напрями наукових досліджень

 1. «Пріоритетні напрями (тематику) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2022–2026 рр.»

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з підготовки Звіту про діяльність підвідомчої установи Національної академії педагогічних наук України.