Нормативно правова база

Нормативно-правове забезпечення виконання наково-дослідної роботи в Університеті здійснюється відповідно до таких документів:

Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України (Постанова Президії НАПН України від 23 червня 2011 року, протокол № 1-7/9-198 із змінами, внесеними постановою Президії НАПН України від 20 грудня 2012 року, протокол № 1-7/14-403)

Щодо розміщення інформації про інноваційні освітні проекти на електронних освітніх ресурсах НАПН України. Лист НАПН України від 02.04.2013 № 2-7/108

Паспорт інновації у системі загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 N 522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 N 1352) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за N 2111/22423

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад . Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.02.2002 № 114 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 № 1054). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2009 р. за № 1217/17233

Закон України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції»

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

Наказ МОНмолодьспорту України від 14.09.2011р. № 1059 "Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань".

Науково-дослідна робота освітньої установи. Нормативне забезпечення. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності // Управління освітою. – 2010. – №10. –С.24-30.

Концепція розвитку наукової сфери України. Проект.

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затверджене наказом міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. №522). Джерело: Управління експериментальною діяльність ЗНЗ / Упоряд. Н. Мурашко.– К.: Шк. світ, 2007, – С.4-21. – (Б-ка „Шк. світу”).

Закон України Про бібліотеки і бібліотечну справу.

Закон України Про видавничу справу.

Закон України Про державну статистику.

Закон України Про загальну середню освіту.

Закон України Про науково-технічну інформацію.

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність.

Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу".

Закон України Про освіту.

Закон України Про професійно-технічну освіту.

Положення про експериментальний дошкільний та ЗНЗ. Проект.

Про запровадження порядку присвоєння вченого звання професора і доцента. Наказ МОНУ від 21.01.2009 № 28.

Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України №1149 від 27.12.2008 р.

Про виконання постанови КМУ „Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента”. Лист МОНУ від 24.01.2009 №1/9-51

Про внесення змін до наказу МОН від 21.01.2009 р. №29 „Про розгляд атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань” згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1791 від 31.12.2004 р. Наказ MОН України від 04.02.2009 р. №65.

Щодо розгляду атестаційних справ науково-педагогічних працівників у МОН. Наказ МОН від 10.01.2009 р.  №12

Про упорядкування діяльності відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів. Рішення колегії МОНУ від 01.02.2008 №1/3-6.

Про базові вищі педагогічні навчальні заклади І-ІІІ рівнів акредитації. Наказ МОНУ від 14.12.2007 №1128.

Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту. Наказ МОНУ від 23.11.2007 №1032.

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації. Затверджено наказом МОНУ від 01.06.2006 №422.

Склад Громадської ради з питань науки, інноваційного розвитку та інтелектуальної власності при МОН України. Додаток до наказу МОНУ від 26.05.2005 №314.