Фінансові документи

 

Зразок договiра про надання послуг здобувачiв вищоi освiти

Кошторис вартості навчання підготовки магістрів

Кошторис вартості навчання в аспiрантурi

Звіт про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів за 2019 рік

Кошторис на 2020 рік