Психологічний Хаб «Mental Health Hub» входить до складу ДЗВО «Університет менеджменту освіти і об’єднує професорсько-викладацький склад кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології та кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти.

Головною метою діяльності Хабу є підтримка й відновлення психічного й психологічного здоров’я здобувачів освіти, науково-педагогічних та педагогічних працівників та інших зацікавлених осіб.

Основними завданнями діяльності Хабу є:

  • сприяння психічному й психологічному здоров’ю здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та педагогічних працівників у кризових умовах сьогодення;

  • здійснення психологічної підготовки до вибору професії майбутніх вступників;

  • розробка та апробація методів та методик, що сприятимуть покращенню психологічної підготовки до вибору професії;

  • просвітницька робота;

  • психологічна допомога;

  • емоційна підтримка всіх учасників освітнього процесу.

Заявка на отримання безкоштовної психологічної допомоги від психологів Хабу:

Записатись на консультацію Ви можете також, надіславши запит на електронну адресу:

e-mail: lyubomira.tlm@gmail.com

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ПСИХОЛОГІЧНИЙ ХАБ «Mental Health Hub»

СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

М’ЯКІ НАВИЧКИ («SOFT SKILLS») ДЛЯ УСПІШНОГО СТАНОВЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

РОЗВИТОК ЗДАТНОСТІ ДО ПІДТРИМКИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Соціальні гарантії Захисникам України та членам їх сімей: актуальні виклики та правові рішення

Модель «ЕФРАТ» (унікальна поведінкова модель: подія - інтерпретація-емоція-реакція