Проєктна діяльність кафедри та міжсекторальна взаємодія

Сфера професійного життя викладачів та викладачок кафедри поєднує науково-викладацьку діяльність з проєктною у співпраці з різними зацікавленими сторонами (міжнародними та національними громадськими організаціями, освітніми та науковими установами, органами влади та місцевого самоврядування, бізнесу), що дозволяє кафедрі бути більш ефективною та реалізовувати мету, визначену освітньо-професійною програмою «Управління проєктами».

Саме таке поєднання ґрунтовної теорії з проєктного менеджменту та можливості оптимізації умінь, навичок, засобів та процесів як наслідок ініціювання, підготовки, реалізації та моніторингу різноманітних проєктів призводить до позитивного результату, дозволяє трансформувати ідеї у видимі та соціально-значущі результати і створює, таким чином, новий рівень якості.

гендерна рівность та гендорно орієнтовне бюджетування

Актуальним в умовах сьогодення та соціально-економічних перетворень в Україні є включення тематики гендерної рівності та ҐОБ до освітніх програм системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підходи до викладання тематики застосування гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі тощо.

Важливим при цьому є застосування принципів гендерно орієнтованого бюджетування в діяльності державних службовців начальників, головних спеціалістів і спеціалістів управлінь/відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, ОТГ.

Так, для категорії слухачів: «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та лідерства» передбачено на ІІ етапі навчання (27.04–14.11.2020 року) проведено професором кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України В. В. Супруном семінарське заняття за темою « Гендерно-орієнтоване бюджетування освіти в Україні» (додаток).

Передбачено також розгляд компонентів ґендерно орієнтованого бюджетування при опануванні слухачами наступних дисциплін курсів підвищення кваліфікації:

  • «Нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні» (професор Супрун В.В.);
  • «Реалізація державної політики в контексті Закону України «Про освіту» (професор Супрун В.В.) ;
  • «Інноваційні форми та сучасні підходи до управління розвитком у сфері освіти» (професор Супрун В.В.) ;
  • «Управління освітою в умовах місцевої громади: сучасні підходи, зарубіжний і вітчизняний досвід» (професор Супрун В.В.) .

Враховується ряд компонентів забезпечення гендерної рівності, гендерно орієнтованого  бюджетування  і при провадженні короткострокових програм підвищення кваліфікації:

  • "Розвиток професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування  в умовах децентралізації влади в Україні" (професори  Рябова З.В., Лукіна Т.О., Супрун В.В., Любченко Н.В.);
  • "Гендерна політика, державний механізм забезпечення гендерної рівності, гендерно орієнтоване  бюджетування і громада" (професори Рябова З.В., Лукіна Т.О., Супрун В.В., Любченко Н.В.).

Дякуємо усім колегам за творчість і професіоналізм, за співпрацю, за надані нові знання під час поглиблених тренінгів у 2019 році, за збагачення новими творчими ідеями і обмін досвідом для подальшого професійного поступу, активності та практичного впровадження компонентів гендерно орієнтованого бюджетування у своїй діяльності!

Супрун В’ячеслав Васильович, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, Відмінник освіти України, тел. моб. +38 (063) 279 07 75,  e-mail: proftekhosvita@i.ua )

 

«Онлайн-майстерня з гендерного мейнстримінгу GE-LAB»
(листопад 2020 р.)

Громадська організація «Бюро гендерних стратегій і бюджетування» в партнерстві з Проєктом «Гендерне бюджетування в Україні» (Проєкт ГОБ) та Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні реалізувала проєкт «Онлайн майстерня з гендерного мейнстримінгу GE-LAB» для молодих дослідниць та дослідників, зокрема з числа представниць та представників громадських організацій.

Основний результат проєкту – підвищення рівня знань учасниць та учасників проєкту щодо інтеграції гендерного підходу у програми, бюджети та діяльність організацій та розвиток громад, використання практичних інструментів реалізації гендерного підходу та підходу заснованого на правах людини, а також формування мережі фахівчинь та фахівців, зацікавлених у подальшій співпраці щодо проведенні освітньої, дослідницької, тренерської роботи.

Спікерка проєкту – кандидатка економічних наук, доцентка ГАЛИНА БЕРЕЖНА.

Детальна інформація про проєкт:
https://www.facebook.com/events/384637889569990/?active_tab=discussion

 

«Інститут гендерних уповноважених як механізм розвитку соціально орієнтованої громади»
(серпень–листопад 2020 р.)

Громадська організація «Всеукраїнська Демократична Дія» з проєктом «Інститут гендерних уповноважених як механізм розвитку соціально орієнтованої громади» стала одним із переможців Конкурсу гендерних ініціатив в 2020 р. від Асоціації міст України в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який впроваджує Федерація Канадських муніципалітетів (ФКМ) за підтримки МЗС Канади (https://www.auc.org.ua/novyna/amu-ogoloshuye-peremozhciv-konkursu-gendernyh-iniciatyv).

За підсумками діяльності основним результатом проєкту стало підвищення спроможності 11 органів місцевого самоврядування Волинської, Запорізької та Івано-Франківської областей щодо інституціоналізації роботи гендерних уповноважених та радників в територіальних громадах, формування концептуальних засад та управлінських процедур комплексної та секторальної гендерної політики, системного бачення сталої політики забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, а також запровадження транспарентних гендерно чутливих принципів управління.

КООРДИНАТОРКА ПРОЄКТУ – кандидатка економічних наук, доцентка ГАЛИНА БЕРЕЖНА.

 

«розбудова демократичного, мирного та гендерно рівноправного суспільства в україні»
(2019–2020 рр.)

Проєкт був реалізований за підтримки уряду Норвегії ООН Жінки в Україні у співпраці з регіональними та місцевими органами влади Донецької, Луганської та Запорізької областей з метою збільшення участі жінок у процесах розвитку, розбудови миру та відновлення. ООН Жінки проводить активну адвокацію та допомагає місцевим і регіональним органам влади забезпечувати виконання ґендерно-орієнтованих місцевих програм та послуг, шляхом виділення  відповідних  ресурсів; заохочує застосування підходів, які мають на меті визначення різних потреб та пріоритетів жінок і чоловіків у місцевих громадах та їхнє подальше відображення у нових місцевих стратегіях, програмах та послугах.

Основні результати проєкту: жінки та дівчата у трьох східних областях, які постраждали від конфлікту, однаково беруть участь у процесах відновлення, розбудови миру та встановлення безпеки; правоохоронні органи та жіночі громадські групи в трьох регіонах спільно розробляють та впроваджують стратегії запобігання та реагування на ґендерно-обумовлене насильство у рамках впровадження безпеки місцевої громади.

Регіональна координаторка ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування» в проєкті – кандидатка економічних наук, доцентка ГАЛИНА БЕРЕЖНА.

 

«Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні»
(2016–2018 рр.)

Проєкт «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» – україно-австрійський освітній проєкт в рамках міжнародної співпраці між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Проектного бюро «КультурКонтакт Австрія».

Основним результатом проєкту стало виявлення взаємозв’язку й взаємозалежності нових вимог, компетенцій і компетентностей директорів закладів загальної середньої освіти та підготовка і публікація навчального посібника «Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України» (за сприяння й фінансової підтримки Проектного Бюро «КультурКонтакт Австрія»), який був безкоштовно розповсюджений серед керівників освітніх закладів та наданий для впровадження в усі заклади післядипломної педагогічної освіти України.

УЧАСНИЦІ ПРОЄКТУ – доктор наук з державного управління, професор Олена АЛЕЙНІКОВА, кандидатка політичних наук, доцентка Тетяна БУКОРОС; кандидатка педагогічних наук, доцентка Оксана ДУБІНІНА.

 

«Сучасне лідерство: новий підхід до державного управління»
(грудень 2016 р.)

Право на проведення тренінгової програми підвищення кваліфікації державних службовців категорії «А» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» отримав в результаті перемоги у конкурсному відборі Національного агентства України з питань державної служби щодо виконавців державного замовлення серед вищих навчальних закладів України. Тренінгова програма, за якою навчалися представники вищого корпусу державної служби, складалася з 5 модулів, кожен з яких був спрямований на розвиток особистісного потенціалу високопосадовців.

Основним результатом програми стало формування в учасників практичних навичок щодо реалізації лідерських якостей у своїй діяльності, підвищення здатності професійно, політично неупереджено й ефективно впроваджувати зміни та новації у державних органах з дотриманням принципів державної служби та в інтересах держави і суспільства.

Тренерки програми – докторка наук з державного управління, професорка Ніна Діденко; кандидатка політичних наук, доцентка Тетяна БУКОРОС