Проєктна діяльність кафедри та міжсекторальна взаємодія

Сфера професійного життя викладачів та викладачок кафедри поєднує науково-викладацьку діяльність з проєктною у співпраці з різними зацікавленими сторонами (міжнародними та національними громадськими організаціями, освітніми та науковими установами, органами влади та місцевого самоврядування, бізнесу), що дозволяє кафедрі бути більш ефективною та реалізовувати мету, визначену освітньо-професійною програмою «Управління проєктами».

Саме таке поєднання ґрунтовної теорії з проєктного менеджменту та можливості оптимізації умінь, навичок, засобів та процесів як наслідок ініціювання, підготовки, реалізації та моніторингу різноманітних проєктів призводить до позитивного результату, дозволяє трансформувати ідеї у видимі та соціально-значущі результати і створює, таким чином, новий рівень якості.

Посилення спроможності місцевих органів влади та участі вразливих груп населення у плануванні та бюджетуванні, заснованому на принципах прав людини та гендерних аспектах
(01 травня 2021 р. – 31 жовтня 2022 р.)

Проєкт впроваджується ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування» за підтримки ООН Жінки в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру (United Nations Recovery and Peacebuilding Programme), яку реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. Проєкт реалізовується у 20 обраних територіальних громадах Донецької та Луганської областей.

Проєкт має на меті сприяти вирішенню проблеми захисту прав людини та гендерної рівності у контексті фіскальної децентралізації, посилити більш ефективне місцеве управління для вразливих груп, досягнення економічного та соціального розвитку, а також сприятиме посиленню підзвітності органів місцевого самоврядування.

Очікувані результати проєкту: посилення спроможності органів місцевого самоврядування у обраних територіальних громадах застосовувати у процесах планування та бюджетування гендерно орієнтований підхід та підхід заснований на правах людини; застосування прозорості принципів партисипації та недискримінації з метою адвокації прийняття ефективних управлінських рішень; підвищення рівня знань представників вразливих груп населення в обраних територіальних громадах щодо гендерно орієнтованого бюджетування та підходу, заснованому на правах людини під час прийняття управлінських рішень; посилення спроможності консультативно-дорадчих органів застосувати гендерно орієнтований підхід та підхід, заснований на правах людини, у межах їх повноважень задля формування ефективної місцевої політики.

ЕКСПЕРТКИ ПРОЄКТУ – КАНДИДАТКА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТКА ГАЛИНА БЕРЕЖНА; СТЕЙКХОЛДЕР ОПП «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ», ПРЕЗИДЕНТКА ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА ДІЯ» НАТАЛКА СВІДЕРЬСКА.

 

Міжнародна онлайн-зустріч «Гданськ для Запоріжжя»
в рамках проведення відкритого освітньо-наукового заходу «Ніч науки»
(вересень 2021 р.)

Другий рік поспіль Національний університет «Запорізька політехніка» проводить захід «Ніч науки». 24 вересня 2021 р. в рамках проєкту проходила наукова онлайн-зустріч з партнерами з Гданської політехніки та українськими науковцями. Метою проєкту є презентація новітніх досягнень у науці, знайомство мешканців міста та гостей з науковими досягненнями в інтерактивній формі, розвиток закладів вищої освіти як наукових центрів. Координаторками проєкту зі сторони Гданської політехніки була проф. д-р. хаб. Кристина Гомулка, зі сторони НУ «Запорізька політехніка» – Катерина Коломієцьвипускниця групи УП-18-Г1стейкхолдер ОПП «Управління проєктами».

Українських науковців представили к.т.н., проф. Галина Табунщик, (НУ «Запорізька політехніка», к.т.н., доц., директорка Інституту КІТД Ольга Чолишкіна (МАУП (м.Київ), інженер комерційного департаменту Пузік Андрій (компанія ІНФОКОМ ЛТД), Наталія Гончарова, Ірина Василенко (Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» м.Київ), інженер-конструктор АТ «Мотор Січ» Дмитро Носач, к.т.н, доц. Пирожок Андрій (кафедра ЕПА, НУ «Запорізька політехніка»), к.е.н, доц. Бережна Галина (ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м.Київ).

УЧАСНИЦЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ЗАХОДУ – КАНДИДАТКА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТКА ГАЛИНА БЕРЕЖНА.

Джерело: https://zp.edu.ua/mizhnarodna-onlayn-zustrich-gdansk-dlya-zaporizhzhya-v-ramkah-provedennya-vidkrytogo-osvitno

 

БУДУЄМО ГЕНДЕРНО ЧУТЛИВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В ГРОМАДАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(КВІТЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2021 р.)

Проєкт був реалізований громадською організацією «Ґендерний креативний простір» за підтримки Уряду Канади в рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», що впроваджується міжнародною організацієї Пакт. Мета проєкту – впровадження у 4-х громадах Волинської області (Городищенська, Павлівська, Сошичненська, Самарівська) гендерно чутливого, доступного, інклюзивного, безпечного освітнього середовища та освітніх послуг у відповідності до «Партнерства Біарріц» за гендерну рівність. Керівниця проєкту – голова ГО «Ґендерний креативний простір», стейкхолдер ОПП «Управління проєктами» Єрко Галина Іванівна.

Актуальність проєкту. Міністерство освіти і науки України є одним із суб’єктів міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» і згідно з Планом заходів партнерства є відповідальним за забезпечення наскрізності принципів гендерної рівності в освіті, що серед іншого передбачає розроблення та затвердження Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року, а також методології та критеріїв проведення гендерного аудиту закладів освіти.

Розпорядженням сільського голови Самарівської сільської ради «Про створення робочої групи з реалізації Проєкту» від 13.05.2021 р. № 32-од. координаторкою проєкту від Самарівської громади було призначено випускницю групи УП-19-Г1 ОПП «Управління проєктами», директорку ОЗЗСО «Самарівський ліцей імені Петра Штика» Супрунюк Зою Володимирівну.

Основні результати проєкту: ідентифіковано гендерні проблеми, бар’єри доступу до послуг, гендерні розриви у 8 освітніх закладах 4-х громад Волинської області через проведення дослідження щодо гендерної чутливості, доступності, інклюзивності, безпечності освітнього середовища та надання освітніх послуг; проведено гендерні аудити закладів освіти, за результатами яких розроблено 8 гендерних паспортів освітніх закладів (4 заклади дошкільної освіти та 4 заклади загальної середньої освіти громад); спільно з надавачами та споживачами освітніх послуг створено та поширено Дорожні карти удосконалення освітнього середовища в громадах.

ЕКСПЕРТКА ПРОЄКТУ – КАНДИДАТКА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТКА ГАЛИНА БЕРЕЖНА 

гендерна рівность та гендорно орієнтовне бюджетування

Актуальним в умовах сьогодення та соціально-економічних перетворень в Україні є включення тематики гендерної рівності та ҐОБ до освітніх програм системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підходи до викладання тематики застосування гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі тощо.

Важливим при цьому є застосування принципів гендерно орієнтованого бюджетування в діяльності державних службовців начальників, головних спеціалістів і спеціалістів управлінь/відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, ОТГ.

Так, для категорії слухачів: «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та лідерства» передбачено на ІІ етапі навчання (27.04–14.11.2020 року) проведено професором кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України В. В. Супруном семінарське заняття за темою « Гендерно-орієнтоване бюджетування освіти в Україні» (додаток).

Передбачено також розгляд компонентів ґендерно орієнтованого бюджетування при опануванні слухачами наступних дисциплін курсів підвищення кваліфікації:

  • «Нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні» (професор Супрун В.В.);
  • «Реалізація державної політики в контексті Закону України «Про освіту» (професор Супрун В.В.) ;
  • «Інноваційні форми та сучасні підходи до управління розвитком у сфері освіти» (професор Супрун В.В.) ;
  • «Управління освітою в умовах місцевої громади: сучасні підходи, зарубіжний і вітчизняний досвід» (професор Супрун В.В.) .

Враховується ряд компонентів забезпечення гендерної рівності, гендерно орієнтованого  бюджетування  і при провадженні короткострокових програм підвищення кваліфікації:

  • "Розвиток професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування  в умовах децентралізації влади в Україні" (професори  Рябова З.В., Лукіна Т.О., Супрун В.В., Любченко Н.В.);
  • "Гендерна політика, державний механізм забезпечення гендерної рівності, гендерно орієнтоване  бюджетування і громада" (професори Рябова З.В., Лукіна Т.О., Супрун В.В., Любченко Н.В.).

Дякуємо усім колегам за творчість і професіоналізм, за співпрацю, за надані нові знання під час поглиблених тренінгів у 2019 році, за збагачення новими творчими ідеями і обмін досвідом для подальшого професійного поступу, активності та практичного впровадження компонентів гендерно орієнтованого бюджетування у своїй діяльності!

Супрун В’ячеслав Васильович, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, Відмінник освіти України, тел. моб. +38 (063) 279 07 75,  e-mail: proftekhosvita@i.ua )

 

«Онлайн-майстерня з гендерного мейнстримінгу GE-LAB»
(листопад 2020 р.)

Громадська організація «Бюро гендерних стратегій і бюджетування» в партнерстві з Проєктом «Гендерне бюджетування в Україні» (Проєкт ГОБ) та Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні реалізувала проєкт «Онлайн майстерня з гендерного мейнстримінгу GE-LAB» для молодих дослідниць та дослідників, зокрема з числа представниць та представників громадських організацій.

Основний результат проєкту – підвищення рівня знань учасниць та учасників проєкту щодо інтеграції гендерного підходу у програми, бюджети та діяльність організацій та розвиток громад, використання практичних інструментів реалізації гендерного підходу та підходу заснованого на правах людини, а також формування мережі фахівчинь та фахівців, зацікавлених у подальшій співпраці щодо проведенні освітньої, дослідницької, тренерської роботи.

Спікерка проєкту – кандидатка економічних наук, доцентка ГАЛИНА БЕРЕЖНА.

Детальна інформація про проєкт:
https://www.facebook.com/events/384637889569990/?active_tab=discussion

 

«Інститут гендерних уповноважених як механізм розвитку соціально орієнтованої громади»
(серпень–листопад 2020 р.)

Громадська організація «Всеукраїнська Демократична Дія» з проєктом «Інститут гендерних уповноважених як механізм розвитку соціально орієнтованої громади» стала одним із переможців Конкурсу гендерних ініціатив в 2020 р. від Асоціації міст України в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який впроваджує Федерація Канадських муніципалітетів (ФКМ) за підтримки МЗС Канади (https://www.auc.org.ua/novyna/amu-ogoloshuye-peremozhciv-konkursu-gendernyh-iniciatyv).

За підсумками діяльності основним результатом проєкту стало підвищення спроможності 11 органів місцевого самоврядування Волинської, Запорізької та Івано-Франківської областей щодо інституціоналізації роботи гендерних уповноважених та радників в територіальних громадах, формування концептуальних засад та управлінських процедур комплексної та секторальної гендерної політики, системного бачення сталої політики забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, а також запровадження транспарентних гендерно чутливих принципів управління.

КООРДИНАТОРКА ПРОЄКТУ – кандидатка економічних наук, доцентка ГАЛИНА БЕРЕЖНА.

 

«розбудова демократичного, мирного та гендерно рівноправного суспільства в україні»
(2019–2020 рр.)

Проєкт був реалізований за підтримки уряду Норвегії ООН Жінки в Україні у співпраці з регіональними та місцевими органами влади Донецької, Луганської та Запорізької областей з метою збільшення участі жінок у процесах розвитку, розбудови миру та відновлення. ООН Жінки проводить активну адвокацію та допомагає місцевим і регіональним органам влади забезпечувати виконання ґендерно-орієнтованих місцевих програм та послуг, шляхом виділення  відповідних  ресурсів; заохочує застосування підходів, які мають на меті визначення різних потреб та пріоритетів жінок і чоловіків у місцевих громадах та їхнє подальше відображення у нових місцевих стратегіях, програмах та послугах.

Основні результати проєкту: жінки та дівчата у трьох східних областях, які постраждали від конфлікту, однаково беруть участь у процесах відновлення, розбудови миру та встановлення безпеки; правоохоронні органи та жіночі громадські групи в трьох регіонах спільно розробляють та впроваджують стратегії запобігання та реагування на ґендерно-обумовлене насильство у рамках впровадження безпеки місцевої громади.

Регіональна координаторка ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування» в проєкті – кандидатка економічних наук, доцентка ГАЛИНА БЕРЕЖНА.

 

«Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні»
(2016–2018 рр.)

Проєкт «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» – україно-австрійський освітній проєкт в рамках міжнародної співпраці між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Проектного бюро «КультурКонтакт Австрія».

Основним результатом проєкту стало виявлення взаємозв’язку й взаємозалежності нових вимог, компетенцій і компетентностей директорів закладів загальної середньої освіти та підготовка і публікація навчального посібника «Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України» (за сприяння й фінансової підтримки Проектного Бюро «КультурКонтакт Австрія»), який був безкоштовно розповсюджений серед керівників освітніх закладів та наданий для впровадження в усі заклади післядипломної педагогічної освіти України.

УЧАСНИЦІ ПРОЄКТУ – доктор наук з державного управління, професор Олена АЛЕЙНІКОВА, кандидатка політичних наук, доцентка Тетяна БУКОРОС; кандидатка педагогічних наук, доцентка Оксана ДУБІНІНА.

 

«Сучасне лідерство: новий підхід до державного управління»
(грудень 2016 р.)

Право на проведення тренінгової програми підвищення кваліфікації державних службовців категорії «А» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» отримав в результаті перемоги у конкурсному відборі Національного агентства України з питань державної служби щодо виконавців державного замовлення серед вищих навчальних закладів України. Тренінгова програма, за якою навчалися представники вищого корпусу державної служби, складалася з 5 модулів, кожен з яких був спрямований на розвиток особистісного потенціалу високопосадовців.

Основним результатом програми стало формування в учасників практичних навичок щодо реалізації лідерських якостей у своїй діяльності, підвищення здатності професійно, політично неупереджено й ефективно впроваджувати зміни та новації у державних органах з дотриманням принципів державної служби та в інтересах держави і суспільства.

Тренерки програми – докторка наук з державного управління, професорка Ніна Діденко; кандидатка політичних наук, доцентка Тетяна БУКОРОС