Аналіз ринку праці й запитів работодавців щодо підготовки фахівців зі спеціальності
281 «публічне управління та адміністрування» 

 

АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ Й ЗАПИТІВ РАБОТОДАВЦІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
073 «МЕНЕДЖМЕНТ» , ОПП "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"