МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІРОБІТНИЦТВО

Міжнародне наукове співробітництво кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти у 2023 р. відбувалося основним чином через участь у наукових масових заходах, зокрема: Підвищенню якості підготовки здобувачів…

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти здійснює підготовку магістрів за освітньо-науковою програмою «Спеціальна освіта» та освітньо-професійними програмами «Управління навчальним…

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

  Звіт кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти про хід виконання та проміжні результати науково-дослідної роботи «Професійна мобільність учасників освітнього процесу в умовах…