ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра педагогіки, адміністрування і соціальної роботи (далі – кафедра ПАСР) здійснює підготовку магістрів за освітньо-науковою програмою «Спеціальна освіта» та освітньо-професійними програмами…