ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи (далі – кафедра УНЗ та ПВШ) здійснює підготовку магістрів за освітніми програмами «Управління навчальним закладом», «Педагогіка…