Громадське обговорення освітніх програм

 

Ступінь бакалавра (денна, заочна форма навчання)

Галузь
знань

Спеціальність 
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

 

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

 

Управління та адміністрування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Ступінь магістра (заочна форма навчання): 

Галузь знаньСпеціальність 
(напрям підготовки)
Спеціалізація 
(освітня програма)

Соціальні та поведінкові науки
ЕкономікаУправління персоналомта економіка праці 

Психологія 

Психологія / Психологія

Управління та адміністрування
Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність


Менеджмент  
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Управління проектами
Управління навчальним закладомОсвіта / Педагогіка


Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
Християнська педагогіка
Спеціальна освітаСпеціальна освіта (за нозологіями)