Відділ навчальної роботи та працевлаштування

Відділ навчальної роботи та працевлаштування є структурним підрозділом  Інституту, який здійснює організацію навчального процесу та працевлаштування студентів в Інституті.

Склад відділу навчальної роботи та працевлаштування
Інституту менеджменту та психології:

Мельник Тетяна Валентинівна –
начальник відділу навчальної роботи та працевлаштування ІМП УМО

Бобер Лариса Петрівна –
завідувач практикою, методист відділу навчальної роботи
та працевлаштування зі спеціальності «Управління навчальним закладом» та
«Педагогіка вищої школи» ІМП УМО

Романенко Олександра Павлівна –
методист відділу навчальної роботи та працевлаштування
з напряму підготовки «Менеджмент» та спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)» ІМП УМО

Лисак Тетяна Миколаївна –
методист відділу навчальної роботи та працевлаштування
з напряму підготовки/спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» ІМП УМО

Шавловський Андрій Петрович –
методист відділу навчальної роботи та працевлаштування
зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» ІМП УМО

Горб Марина Віталіївна –
лаборант відділу навчальної роботи та працевлаштування ІМП УМО,
методист з напряму підготовки/спеціальності «Психологія» та
напряму підготовки «Практична психологія» ІМП УМО

Закон про вищу освіту

Положення про відділ