Внутрішні нормативні документи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО УМО

Положення про вільного слухача в ННІМП ДЗВО "УМО"

Положення про виховну роботу ННІМП

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

Тимчасовий порядок організації практичного навчання

ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ про силабус навчальної дисципліни у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Положення ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ  ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Положення ПРО КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Навчально-наукового  інституту  менеджменту та психології ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ  про Вчену раду Навчально-наукового  інституту  менеджменту та психології ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ у НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ  Про освітні програми у Навчально-науковоМУ  інститутІ  менеджменту та психології ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Положення про робочу програму навчальної дисципліни у Навчально-науковому  інститутІ  менеджменту та психології ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧШ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ, ПРАКТИКУ ТА СТАЖУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ Навчально-наукового  інституту менеджменту  та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ  МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРСОВУ РОБОТУ / ПРОЄКТ здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ Навчально-наукового  інституту  менеджменту  та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ про старосту академічної групи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченнІ якості освіти Навчально-наукового інституту менеджментута психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УКЛАДАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ ТА ЗАЛІКИ в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ТРАНСФЕРНО-НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА (ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА)

Положення про загальні збори (конференцію) трудового колективу  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

ПОЛОЖЕННЯ про розроблення навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти бакалавра та магістра в ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Положення про призначення та виплату стипендій здобувачам вищої освіти