Анкети та результати зворотнього зв'яку

 

Анкета "Навчально-виховна робота очима студентів"

Анкета "Оцінка ОПП / ОНП здобувачами вищої освіти"

Анкета "Оцінка ОПП / ОНП науково-педагогічними працівниками"

Анкета "Оцінка ОПП / ОНП стейкхолдерами"

Анкета "Оцінка якості організації освітнього процесу"

АНКЕТА "РОБОТА СТУДЕНТСЬКОЇ КОЛЕГІЇ ДЗВО «УМО» ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ"

АНКЕТА  "РОБОТА КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ"

АНКЕТА  "Оцінка якості практичної підготовки здобувачами вищої освіти"

АНКЕТА  "Профорієнтаційна робота ДЗВО УМО"

Анкета "Щодо питання працевлаштування випускників"

Анкета "До питання задоволеності здобувачами вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою"