ОПИТУВАННЯ та результати зворотнього зв'яку

 

Анкета "Навчально-виховна робота очима студентів"

Анкета "Оцінка ОПП / ОНП здобувачами вищої освіти"

Анкета "Оцінка ОПП / ОНП науково-педагогічними працівниками"

Анкета "Оцінка ОПП / ОНП стейкхолдерами"

Анкета "Оцінка якості організації освітнього процесу"

АНКЕТА "РОБОТА СТУДЕНТСЬКОЇ КОЛЕГІЇ ДЗВО «УМО» ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ"

АНКЕТА  "РОБОТА КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ"

АНКЕТА  "Оцінка якості практичної підготовки здобувачами вищої освіти"

АНКЕТА  "Профорієнтаційна робота ДЗВО УМО"

Анкета "Щодо питання працевлаштування випускників"

Анкета "До питання задоволеності здобувачами вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою"

АНКЕТА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ЩОДО ПИТАНЬ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ"
(НА ОСНОВІ СТАТТІ «СИСТЕМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: МОДЕЛІ І ПРОБЛЕМИ»)

АНКЕТА ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ "ЩОДО ПИТАНЬ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ"
(НА ОСНОВІ СТАТТІ «СИСТЕМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: МОДЕЛІ І ПРОБЛЕМИ»)

АНКЕТА ВИПУСКНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АНКЕТА "Дотримання академічної доброчесності очима здобувачів вищої освіти"

АНКЕТА "Дотримання академічної доброчесності очима науково-педагогічних працівників"

АНКЕТА "ВИКЛАДАЧ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ"