Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту

Запрошує

шановних випускників-бакалаврів!

Скористатися унікальною можливістю та отримати протягом 2017/2018 н.р. диплом магістра з менеджменту організацій і адміністрування, та управління персоналом та економіка праці  (заочна форма навчання). 
Як результат, ви:

 • Отримаєте реальні конкурентні переваги на ринку праці, значно розширивши можливу сферу використання набутих в університеті знань;
 • Отримаєте практичні навики, необхідні для роботи у бізнес-структурах.

 

Науково- педагогічний склад кафедри:

На кафедрі працює 13 викладачів, серед яких 2 доктори наук, 7 кандидатів наук, 4 старших викладачів.

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту - команда фахівців вищої кваліфікації, що здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, затребувані суспільством.

 

Головна місія кафедри:

продукування сучасних наукових та освітніх цінностей, що відповідають цивілізаційним викликам XXI сторіччя й орієнтовані на динамічний розвиток управління економікою та суспільством!

Основна ідея місії кафедри відображається у гаслі університету: 

«Якість освіти!    Якість роботи!    Якість життя!».

  

Співробітництво кафедри з різними організаціями:

Кафедра має тісні контакти як з вітчизняними, так і зарубіжними організаціями з питань професійної підготовки фахівців. 

Серед них особливо виділяються підприємства м. Києва, які активно займаються вдосконаленням управління та економікою праці.

Університет та кафедра, зокрема,  ведуть активну міжнародну діяльність. Підписані договори про співпрацю з Жешувським університетом, Жешувським політехнічним  університетом (Польща),

Ведеться робота про можливості видачі подвійних дипломів за магістерськими програмами з Жешувським політехнічним  університетом (Польща), коли випускники отримають крім українського диплому диплом закордонного університету.

  

Основні напрями підготовки:

СТУПІНЬ БАКАЛАВРА

Спеціальність

Спеціалізація

 

Економіка

Управління персоналом та економіка праці
(денна та заочна форми навчання)

Менеджмент
(денна та заочна форми навчання)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(денна та заочна форми навчання)

СТУПІНЬ МАГІСТРА

Спеціальність

Спеціалізація

 

Економіка

Управління персоналом та економіка праці
(заочна форма навчання)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(заочна форма навчання)

 

Менеджмент

Менеджмент організацій та адміністрування
(заочна форма навчання)

Якість, стандартизація та сертифікація
(заочна форма навчання)

 

Менеджмент - це сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефектив­ності:

 • наука про управління людськими відноси­нами;
 • раціональний спосіб управління діловими організаціями;
 • особлива галузь наукових знань і професій­ної спеціалізації управляючих-менеджерів, які складають адмініст­ративний штат;
 • вміння добиватись поставлених цілей, вико­ристовуючи працю та інтелект інших людей;
 • управління бізнесом, а бізнес є унікальною, винятковою справою у суспільстві.

Персонал підприємства – це як футбольна команда: гравці повинні діяти як єдиний механізм, а не зграя яскравих особистостей

Легенда менеджменту Лі Якокка

 

Управління персоналом та економіка праці – охоплює широку палітру суспільного простору: від умов організації та праці на виробництві, побуту, здоров’я, соціального страхування, зайнятості населення.

Після закінчення університету випускники можуть працювати:

 • у банках, інвестиційних відділах
 • на спільних та іноземних підприємствах
 • у страхових компаніях
 • на великих підприємствах та корпораціях
 • в органах державного регулювання економіки

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є новою спеціальністю з підготовки компетентних фахівців, яка охоплює повний спектр знань щодо розробки ідеї, організації та здійснення власного бізнесу.

Після закінчення університету випускники можуть працювати:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури.
 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв;
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).

   

Якість, стандартизація та сертифікація  – це спеціальність, що вирішує

задачі та проблеми гармонійного й комплексного розвитку виробництва товарів і послуг на основі сучасних методів управління та контролю діяльності підприємств і організацій, інформаційних технологій, стандартів, методів загального управління якістю, охорони навколишнього середовища та перспективних інноваційних технологій.

 Після закінчення університету випускники можуть працювати:

 • торговельні компанії;
 • різні заклади торгівлі (магазини, супермаркети);
 • митні органи;
 • складські приміщення;
 • спеціалізовані лабораторії експертизи та сертифікації товарів;
 • інспекція з питань захисту прав споживачів.

 

Адреса приймальної комісії:

04053  м. Київ,  вул. Січових стрільців (Артема), 52-а, ІІІ корпус, I поверх, кімн. 1.9
станція метро "Лук'янівська"
Їхати тролейбусами  №№ 16, 18 до зупинки «Полтавська»
З питань вступу на навчання звертатись за телефонами: (044) 361-40-75, (044) 481-38-44
E-mail: vstupUMO@ukr.net