Місія кафедри: продукування сучасних наукових та освітніх цінностей, що відповідають цивілізаційним викликам XXI ст. й орієнтовані на динамічний розвиток управління економікою та суспільством!

 

Основна ідея місії кафедри відображається у гаслі Університету: 

«Якість освіти!    Якість роботи!    Якість життя!»

Візія кафедри: на кафедрі економіки, підприємництва та менеджменту органічно поєднуються наукова діяльність та освітній процес, що не тільки відбувається на місцевому рівні, а й дає можливість кафедрі бути активним учасником міжнародної академічної спільноти.

Науково-педагогічний склад кафедри:

На кафедрі працює 12 викладачів, серед яких 1 доктор наук, 9 кандидатів наук, 2 старших викладача.

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів навчання.

Освітній процес на кафедрі забезпечують 12 науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання 86 дисциплін професійного спрямування.

Працівники кафедри економіки, підприємництва та менеджменту залучені до наукового співробітництва на регіональному рівні, щорічно беруть участь у різних всеукраїнських наукових масових заходах.

Міжнародна діяльність є одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри економіки, підприємництва та менеджменту. Викладачі кафедри є учасниками міжнародних проектів; деякі праці викладачів кафедри надруковані в іноземних наукових виданнях – Польща, Словаччина, США. Науково-педагогічні працівники кафедри є постійними учасниками організації та проведення міжнародних науково-практичних конференцій тощо.

Кафедру засновано в 2003 р. Вона мала назву «Кафедра економіки та управління персоналом». Того ж року здійснено перший набір студентів на вищезазначені спеціальності. У 2017 р. відповідно до реструктуризації Університету кафедру економіки та управління персоналом перейменовано на кафедру економіки, підприємництва та менеджменту.

 

Сертифікати викладачів КЕПМ

 

БАКАЛАВР

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Форма навчання

Ліцензований обсяг

Термін навчання

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Кваліфікація в дипломі

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

денна, заочна

20/20

3 р 10 міс/

4 роки

Бакалавр економіки

ступінь вищої освіти: бакалавр

спеціальність: Економіка

освітньо-професійна

програма: Управління

 персоналом

 та економіка праці

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

денна, заочна

50/50

3 р 10 міс/

4 роки

Бакалавр менеджменту

ступінь вищої освіти: бакалавр

спеціальність: Менеджмент

освітньо-професійна

програма: Менеджмент

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

денна, заочна

25/15

3 р 10 міс/

4 роки

Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

ступінь вищої освіти: бакалавр

спеціальність: Підприємництво,

торгівля та біржова діяльність

освітньо-професійна

програма: Підприємництво,

торгівля та біржова діяльність

 МАГІСТР

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

заочна

1 р. 6 міс.

10

Магістр економіки

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Економіка

освітньо-професійна

програма: Управління

персоналом та економіка праці

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

денна /

заочна

1 р. 6 міс.

115

Магістр менеджменту

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Менеджмент

освітньо-професійна

програма: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

заочна

1 р. 6 міс.

15

Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: Підприємництво,

торгівля та біржова діяльність

освітньо-професійна

програма: Підприємництво,

торгівля та біржова діяльність

 

Менеджмент - це сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефектив­ності:

 • наука про управління людськими відноси­нами;
 • раціональний спосіб управління діловими організаціями;
 • особлива галузь наукових знань і професій­ної спеціалізації управляючих-менеджерів, які складають адмініст­ративний штат;
 • вміння добиватись поставлених цілей, вико­ристовуючи працю та інтелект інших людей;
 • управління бізнесом, а бізнес є унікальною, винятковою справою у суспільстві.

 

Персонал підприємства – це як футбольна команда: гравці повинні діяти як єдиний механізм,
а не зграя яскравих особистостей

Легенда менеджменту Лі Якокка

 

Управління персоналом та економіка праці – охоплює широку палітру суспільного простору: від умов організації та праці на виробництві, побуту, здоров’я, соціального страхування, зайнятості населення.

Після закінчення університету випускники можуть працювати:

 • у банках, інвестиційних відділах
 • на спільних та іноземних підприємствах
 • у страхових компаніях
 • на великих підприємствах та корпораціях
 • в органах державного регулювання економіки

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є новою спеціальністю з підготовки компетентних фахівців, яка охоплює повний спектр знань щодо розробки ідеї, організації та здійснення власного бізнесу.

Після закінчення університету випускники можуть працювати:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури.
 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв;
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).

Персональна сторінка кафедри: https://www.facebook.com/groups/1557434421155051/

E-mail:416_@ukr.net

Телефони кафедри (050)385 53 63, (099) 5510004, (098) 7485583.

Адреса кафедри:

04053  м. Київ, вулиця  Січових Стрільців (Артема), 52-а, корпус Президії НАПН України, ІV поверх, каб. 416, станція метро "Лук'янівська", їхати тролейбусами  № 16, 18 до зупинки «Полтавська»

Адреса приймальної комісії:

04053  м. Київ, вулиця  Січових Стрільців (Артема), 52-а, 3 корпус, I поверх, каб. 1.9, станція метро "Лук'янівська", їхати тролейбусами  № 16, 18 до зупинки «Полтавська»

З питань вступу на навчання звертатись за телефонами: 
(063) 951 78 55, (067) 613 23 95, (050)385 53 63, (098) 7485583,

E-mail: dzvoumo@gmail.com