Освітньо-наукові програми та навчальні плани підготовки здобувачів третього (освітно-наукового) рівня вищої освіти

  

Архів за попередні роки

 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Рецензії та відгуки зовнішніх стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-наукової програми

Результати опитування щодо пропозицій та зауважень до освітньо-наукової програми: