Стратегічне планування та управління змінами в публічному управлінні

Рівень вищої освіти: третій (доктор філософії)Галузь знань: 28 Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняОсвітньо-наукова програма: Публічне управління та…

Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)Галузь знань: 28 Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняОсвітньо-наукова програма: Публічне управління та…

Іноземна мова та академічне письмо

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)Галузь знань: 28 – Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 – Публічне управління та адмініструванняСпеціалізація / освітньо-наукова програма:…

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ  СФЕРІ

Рівень вищої освіти:  третій (освітньо-науковий) Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» …

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

Рівень вищої освіти:  другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмежень Спеціальність: без обмежень Освітньо-наукова програма: без обмежень Статус: ВК -…

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-професійна /освітньо-наукова програми: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору…

Управління проєктами місцевого розвитку

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-професійна /освітньо-наукова програми: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору…

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЕКТАМИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-професійна /освітньо-наукова програми: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору…

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

ФІЛОСОФІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)Статус: вибірковаФорма навчання: денна, заочнаРік, семестр: 3 рік, 6 семестр.Викладацький склад: Ковтун О.А. – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент…

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…