Методика та стандарти проєктного менеджменту

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 073 Менеджмент Освітньо-професійна програма: Управління проєктами Статус: ОК8 – дисципліна циклу…

Тренінг «Управління проєктами: від SMART до PMP»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмежень Спеціальність: без обмежень Освітньо-професійна / освітньо-наукова програма: без обмежень Статус: дисципліна…

Планування і виконання проєктних дій

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 073 Менеджмент Освітньо-професійна програма: Управління проєктами Статус: ОК2 – дисципліна циклу…

Маркетинг проєктно-орієнтованих організацій

Рівень вищої освіти: другий (магістерський), третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмежень Спеціальність: без обмежень Освітньо-наукова програма: без обмежень Статус: дисципліна вільного вибору здобувачів…

Управління проєктною командою

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 07 Управління та адмініструванняСпеціальність: 073 МенеджментОсвітньо-професійна програма: Управління проєктамиСтатус: ОК.1 - дисципліна циклу обов’язкових…

Академічний дискурс та академічна доброчесність

Рівень вищої освіти: другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору здобувачів вищої…

Вища та прикладна математика

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адмініструванняСпеціальність: 051  Економіка; 073 МенеджментСтатус: ОК.9 - дисципліна циклу…

Економічне врядування та публічні фінанси

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 28 Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняОсвітньо-професійна програма: Публічне управління та…

Антикризове управління

Рівень вищої освіти: другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору здобувачів вищої…

Публічна політика та врядування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 28 Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняОсвітньо-наукова програма: Публічне управління та…

Публічна служба

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 28 Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняОсвітньо-професійна програма: Публічне управління та…

Організаційно-правові засади публічного управління

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 28 Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняОсвітньо-професійна програма: Публічне управління та…

Цифровий розвиток та електронна демократія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 28 Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняОсвітньо-наукова програма: Публічне управління та…