ФІЛОСОФІЯ

  Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові наукиСпеціальність: 074 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 073 Менеджмент,…

Культурологія

Нормативна навчальна дисципліна «Культурологія» є складовою циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр». Курс розроблений для тих слухачів, в чию…

Основи екології

Метою викладання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб дати студентам досить поглиблене розуміння системних уявлень про екологію як необхідний механізм гармонізації відносин у системі…

Історія та культура України

  Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 074 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 073…

Англійська мова

Навчальний курс «Іноземна мова» (англійська за фаховим спрямуванням) складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки…

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)Статус: основнаФорма навчання: деннаРік, семестр: 1 рік, 1 семестр. Викладацький склад:Клімчук Г.П., к.філол.н, старший викладач кафедри публічного управління і проектного…