Культурологія

Нормативна навчальна дисципліна «Культурологія» є складовою циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр».

Курс розроблений для тих слухачів, в чию професійну діяльність культурологія увійде як одна із загальноосвітніх дисциплін. Вона покликана сформувати у студентів розуміння фундаментальних понять і категорій теорії культури, оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу, вивчення історичної специфіки національної культурної традиції та тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій як в українській, так і світовій культурі.

Знання в області культурології слугують основою усього комплексу суспільних і гуманітарних наук. В той же час, дисципліна " Культурологія" може служити доповненням до загальних курсів по історії, соціології і філософії.