Вітчизняний та зарубіжний досвід освітніх програм

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (2024 рік)

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Міжнародне співробітництво та закордонний досвід

АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ