АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

 • ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за ОПП «Публічне управління і адміністрування» враховується досвід аналогічних програм вітчизняних закладів вищої освіти:

 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
 • Донецький державний університет управління,
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
 • Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка,
 • Хмельницький університет управління та права;
 • Одеський національний політехнічний університет.

Досвід вітчизняних програм вплинув на коригування освітніх компонентів, зокрема:

 • ОК2 Організаційно-правові засади публічного управління корелює з варіантами курсів:

– «Організаційно-правові засади державного управління»,
Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка:
http://surl.li/bbpbs;

– «Правове регулювання публічного управління та адміністрування»,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара:
https://www.dnu.dp.ua/view/osvitni_programy;

 • ОК3 Публічна політика та врядування корелює з варіантами курсів:

– «Публічна політика»,
Хмельницький університет управління та права:
https://www.univer.km.ua/index.php/pro-universytet/kafedry/kafedra-publichnoho-upravlinnya-ta-administruvannya/navchalna-robota;

– «Публічний аудит»,
Одеський національний політехнічний університет:
https://opu.ua/education/programs/mag-281-0;

 • ОК6 Управління проєктами в публічній сфері корелює із дисципліною:

– «Комплексне проектування розвитку громад»,
Одеський національний політехнічний університет:
https://opu.ua/education/programs/mag-281-0;

 • ОК7 Комунікації у публічному управлінні корелює з варіантами курсів:

– «Стратегічне управління та комунікації»,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»:
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/docs/Govemment%20Communication.pdf;

– «Державні комунікативні системи»,
Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка:
http://surl.li/bbpbs;

– «Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні»,
Донецький державний університет управління:
https://dsum.edu.ua/uk/educational-programs/puta-mag;

 • ОК8 Економічне врядування та публічні фінанси корелює з варіантами курсів:

– «Бюджети та управління фінансовими ресурсами»,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара:
https://www.dnu.dp.ua/view/osvitni_programy;

– «Місцевий економічний розвиток»,
Хмельницький університет управління та права:
https://www.univer.km.ua/index.php/pro-universytet/kafedry/kafedra-publichnoho-upravlinnya-ta-administruvannya/navchalna-robota;

 • ОК9 Цифровий розвиток та електронна демократія корелює з варіантами курсів:

– «Філософія демократичного врядування»,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»:
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/docs/Govemment%20Communication.pdf;

– «Інформаційні технології та сервіси державної служби»,
Одеський національний політехнічний університет:
https://opu.ua/education/programs/mag-281-0;

– «Цифрова політика та електронне врядування»,
Донецький державний університет управління:
https://dsum.edu.ua/uk/educational-programs/puta-mag;

– «Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси у публічному управлінні та адмініструванні»,
Хмельницький університет управління та права:
https://www.univer.km.ua/index.php/pro-universytet/kafedry/kafedra-publichnoho-upravlinnya-ta-administruvannya/navchalna-robota;

 • ОК10 Професійна іноземна мова корелює з варіантами курсів:

- «Англійська для професійної діяльності»,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»:
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/docs/Govemment%20Communication.pdf;

– «Фахова іноземна мова»,
Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка:
http://surl.li/bbpbs.