Організація освітнього процесу

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ  ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРОВОДИТЬ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ: