Організація навчального процесу

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ  ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРОВОДИТЬ НАВЧАННЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Менеджмент

Бакалавр - Галузь знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування»Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр; напрям підготовки – 6.030601 «Менеджмент»

Магістр - Галузь знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування»Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр; спеціальність – 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

Педагогіка вищої школи

Магістр - Галузь знань – 1801 «Специфічні категорії»Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр; спеціальність–  8.18010021 «Педагогіка вищої школи»

Практична психологія

Бакалавр - Галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки»Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр; напрям підготовки – 6.030103  «Практична психологія»

Психологія

Бакалавр - Галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки»Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр; напрям підготовки – 6.030102  «Психологія».

Магістр - Галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки»Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр; спеціальність – 8.030010201 «Психологія»

Управління навчальним закладом

Магістр - Галузь знань – 1801 «Специфічні категорії»Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр; спеціальність –  8.18010020 «Управління навчальним закладом»

Управління персоналом та економіка праці

Бакалавр - Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво» Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр; напрям підготовки: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Магістр - Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво». Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр; спеціальність – 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»