Організація освітнього процесу

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ  ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРОВОДИТЬ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Ступінь бакалавра (денна, заочна форма навчання)

Галузь
знань

Спеціальність 
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

 

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

 

Управління та адміністрування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та управління підприємством

 Ступінь магістра (заочна форма навчання): 

Галузь знаньСпеціальність 
(напрям підготовки)
Спеціалізація 
(освітня програма)

Соціальні та поведінкові науки
ЕкономікаУправління персоналомта економіка праці 


 
Психологія 
Психологія / Психологія

Психологія / Кризова психологічна допомога в сучасних умовах

Психологія / Кризова психологічна допомога та християнське консольтування


Управління та адміністрування
Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьЕкономіка та управління підприємством


Менеджмент  
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) / християнська етика управління

Управління проектами
Управління навчальним закладомОсвіта / Педагогіка


Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
Християнська педагогіка
Спеціальна освітаСпеціальна освіта (за нозологіями)