Розклад занять для студенських груп

   

Розпорядження про введення обмежувальних заходів» та з метою запобігання коронавірусу COVID-19  серед здобувачів вищої освіти, слухачів і співробітників закладу

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Розклад екзамеційно-залікової сесії:

 1 курс (бакалаври):      МОБ-19-Д2,  ПБ-19-Д2,  ПТБД-19-Д2УПБ-19-Д2

 1 курс (магістри):   МОБМ-19-Д2

 2 курс:     ПТБД-18-Д2,   МОБ-18-Д2

 3 курс:     МОБ-17-Д2 ПБ-17-Д2

 4 курс:       РОЗКЛАД ІСПИТІВ здобувачів вищої освіти на ІІ семестр 2019-2020 н.р.

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
(за дистанційною формою навчання)

 

1 курс

  • галузь знань 07 "Управління та адміністрування "спеціальність 073 "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент", освітній ступінь: бакалавр
    МОБ-19-Г2

  • галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 "Психологія", спеціалізації "Психологія", освітній ступінь: бакалавр
    ПБ-19-Г2

  • галузь знань 07 "Управління та адміністрування",  спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітній ступінь: бакалавр
    ПТБД-19-Г2

  • галузь знань 05 " Соціальні та поведінкові науки", спеціальності 051 "Економіка", спеціальності "Управління персоналом та економіка праці", освітній ступінь: бакалавр
    УПБ-19-Г2

3 курс

  • галузь знань 07 "Управління та адміністрування "спеціальність 073 "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент", освітній ступінь: бакалавр
    МОБ-17-Г2

4 курс

  • галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 "Психологія", спеціалізації "Психологія", освітній ступінь: бакалавр
    ПБ-16-Г2

Розклад захисту кваліфікаційних робіт (за дистанційною формою)

  • за спеціальністю 011 «Освітні педагогічні науки», освітня програма «Християнська педагогіка» 

    ПВШ-18-Х1,   ПВШ-18-Х2

  • за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», освітня програма «Економіка та управління персоналом»

    ПТБДМ-18-Г1

  • за спеціальністю 053 Психологія, освітня програма: «Психологія» 

    КПМ-18-Г1

  • за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

    МОБМ-18-Г1

  • за спеціальністю 011 «Освітні педагогічні науки», освітня програма «Педагогіка вищої школи»

    ПВШ-18-Г1

  • за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління навчальним закладом»

    УНЗ-18-Г1,   УНЗ-18-Г2

  • за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління проектами»

    УП-18-Г1