Розклад занять для студенських груп

   

Розпорядження про введення обмежувальних заходів» та з метою запобігання коронавірусу COVID-19  серед здобувачів вищої освіти, слухачів і співробітників закладу

 

ДО  УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

 СТОСОВНО ДОВІДОК-ВИКЛИКІВ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО:

 • для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи - методиста вищої категорії Юрченко Оксани Петрівни -099-004-38-29
 • для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами кафедри психології та особистісного розвитку - методиста вищої категорії Мухіній Любов Яківни098-748-55-83
 • для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами кафедри економіки, підприємництва, та менеджменту та кафедри публічного управління і проектного менеджменту  старшого лаборанта Валевській Марії Олександрівни – 050-385-53-63

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Розклад іспитів:

 1 курс (бакалаври):      МОБ-19-Д2ПТБД-19-Д2 УПБ-19-Д2,  ПБ-19-Д2

 1 курс (магістри):   МОБМ-19-Д1

 2 курс:     ПТБД-18-Д2,  МОБ-18-Д2,  ПБ-18-Д2

 3 курс:    МОБ-17-Д2,  ПБ-17-Д2

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
(за дистанційною формою навчання)

 

1 курс

освітній ступінь: бакалавр

 • галузь знань 07 "Управління та адміністрування "спеціальність 073 "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент"
  МОБ-19-Г2

 • галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 "Психологія", спеціалізації "Психологія"
  ПБ-19-Г2

 • галузь знань 07 "Управління та адміністрування",  спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
  ПТБД-19-Г2

 • галузь знань 05 " Соціальні та поведінкові науки", спеціальності 051 "Економіка", спеціальності "Управління персоналом та економіка праці"
  УПБ-19-Г2

освітній ступінь: магістр

 • галузь знань 07 "Управління та адміністрування "спеціальність 073 "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності)" 
  МОБМ-19-Г1

 • галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 "Психологія", спеціалізації "Психологія" 
  ПБМ-19-Г1КПМ-19-Г1КПМ-19-Г2КПМ-19-Х3

 • галузь знань 01 "Освіта/Педагогіка", спеціальність 011 "Освітні, педагогічні науки", спеціалізація "Педагогіка вищої школи" 
  ПВШ-19-Г1

 • галузь знань 01 "Освіта/Педагогіка", спеціальність 011 "Освітні, педагогічні науки", спеціалізація "Християнська педагогіка" 
  ПВШ-19-Х1

 • галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 073 "Менеджмент", спеціалізація "Управління навчальним закладом" 
  УНЗ-19-Г1

 • галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 073 "Менеджмент", спеціалізація "Управління проектами" 
  УП-19-Г1

 • галузь знань 07 "Управління та адміністрування ", спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
  ПТБМ-19-Г1

 • галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування", спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування", спеціалізація "Державна служба" 
  ДС-19-Г1ДС-19-Б1

3 курс

 • галузь знань 07 "Управління та адміністрування "спеціальність 073 "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент", освітній ступінь: бакалавр
  МОБ-17-Г2

4 курс

 • галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 "Психологія", спеціалізації "Психологія", освітній ступінь: бакалавр
  ПБ-16-Г2