Вартість навчання

Вартість навчання на 2018 - 2019 навчальний рік

Спеціальність / спеціалізація

Термін навчання

Вартість навчання 1 рік (грн)

Повна вартість навчання (грн)

Спеціальність «ПСИХОЛОГІЯ»

Спеціалізація «ПСИХОЛОГІЯ»

Бакалавр

Бакалавр (денна форма)

4 роки

12000

48000

Бакалавр (денна форма)

3 роки

12000

36000

Бакалавр (заочна форма)

4 роки

10000

40000

Бакалавр (заочна форма)

3 роки

10000

30000

Магістр (денна)

1 рік 6 місяців

14900

23840

Магістр (заочна)

1 рік 6 місяців

12900

20640

Спеціалізація «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах

Магістр (денна)

1 рік 6 місяців

14900

23840

Магістр (заочна)

1 рік 6 місяців

12900

20640

Спеціальність «ЕКОНОМІКА»

Спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»

Бакалавр 

Бакалавр (денна форма)

4 роки

11000

44000

Бакалавр (денна форма)

3 роки

11000

33000

Бакалавр (заочна форма)

4 роки

9500

38000

Бакалавр (заочна форма)

3 роки

9500

28500

Магістр

Магістр (заочна форма)

1 рік 6 місяців

12500

20000

Спеціальність «МЕНЕДЖМЕНТ»

Спеціалізація «Менеджмент»

Бакалавр

Бакалавр (денна форма)

4 роки

11500

46000

Бакалавр (денна форма)

3 роки

11500

28500

Бакалавр (заочна форма)

4 роки

9500

38000

Бакалавр (заочна форма)

3 роки

9500

28500

Магістр (денна/заочна/дистанційна* форма)

Спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» (денна/заочна/дистанційна* форма)

1 рік 6 місяців

14500/12500/12000*

23200/20000/19200*

Спеціалізація «Управління проектами»

(заочна форма)

1 рік 6 місяців

12500

20000

Спеціалізація «Управління навчальним закладом (за типом(заочна форма)

1 рік 6 місяців

11500/10000*

18400/16000*

Спеціальність «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Спеціалізація «Економіка та управління підприємством»

Бакалавр

Бакалавр (денна форма)

4 роки

11000

44000

Бакалавр (денна форма)

3 роки

11000

33000

Бакалавр (заочна форма)

4 роки

9500

38000

Бакалавр (заочна форма)

3 роки

9500

28500

Магістр

Магістр (заочна форма)

1 рік 6 місяців

12500

20000

Спеціальність «ОСВІТНІ/ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Спеціалізація «Педагогіка вищої школи»

Магістр (заочна/дистанційна* форма)

1 рік 6 місяців

10900/10000*

17440/16000*

Спеціалізація «Християнська педагогіка»

Магістр (заочна/дистанційна* форма)

1 рік 6 місяців

10900/10000*

17440/16000*

Спеціалізація «Інклюзивна освіта»

Магістр (заочна форма)

1 рік 6 місяців

10900

17440

Спеціалізація «Спеціальна освіта»

Магістр (заочна форма)

2 роки

10700

21400

Спеціальність «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Спеціалізація «Державна служба»

Магістр (заочна форма)

2 рік 6 місяців

6733,33

20200

Спеціальність «ПРАВО»

Магістр (денна/заочна форма)

1 рік 6 місяців