Ступінь бакалавра

Галузь знань

 Спеціальність

Спеціалізація 
(освітня програма)

Форма і термін навчання

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Денна/ заочна
4 роки

Психологія

Заочна
4 роки

Управління та адміністрування

Менеджмент 

Денна/ заочна
4 роки

Ступінь магістра

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Форма і термін навчання

 

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом 
та економіка праці

  

  

 

 

Заочна
1 рік
6 місяців

 

Психологія

 

 

Управління та адміністрування 

 

 

 

 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Управління навчальним закладом

Освіта/педагогіка

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи