ПІДГОТОВКА ДО ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ЄВІ) ЗА ТЕХНОЛОГІЯМИ УЦОЯО

  Готуємося до вступу в магістратуру з викладачами Університету!    Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це тестування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови. Хто…

РОЗПОЧАВСЯ ІІ ЕТАП ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ-2021

До уваги вступників-2021 Розпочався ІІ етап прийому документів до ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України заочної форми навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних…

ВИДАНО СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОНП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

31 липня 2021 на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти розміщено Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» (протокол № 13(56)…

ВИДАНО СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

На сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти розміщено сертифікат про акредитацію ОНП «Освітні, педагогічні науки» (протокол № 13(56) від 28 липня 2021 року) ДЗВО «Університет…

ПІДПИСАНО НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДО ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти в Державному закладі освіти «Університет менеджменту освіти» в 2021 році, на підставі рішення Приймальної комісії ректор університету Кириченко Микола…

КОНТРАКТНІ ЗАЯВИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИХ ЗАРАХОВАНО НА БЮДЖЕТ, БУДУТЬ АНУЛЬОВУВАТИСЯ АВТОМАТИЧНО

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році однією з новацій є те, що заяви зарахованих на бюджет вступників на основі повної загальної середньої освіти та на…